Ny kasserer i Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har fået ny kasserer. Det er Marion Knudsen, som nu har accepteret at indtræde i bestyrelsen og påtage sig rollen som kasserer.

Bevaringsforeningen udpeger ifølge vedtægterne for Hofrådens Hus tre bestyrelsesmedlemmer. Efter at et tidligere bestyrelsesmedlem udtrådte af bestyrelsen, har vi søgt efter en erstatning og vi er rigtig glade for, at Marion nu vil træde til. Bestyrelsen for Hofrådens Hus har konstitueret sig sådan, at Marion overtager kassererjobbet og den tidligere kasserer, Jens Lorentzen, bliver næstformand. Hele bestyrelsen kan ses her: https://www.hertugbyen.dk/bestyrelsen-i-hofraadens-hus/

Marion er kendt af mange i Augustenborg. Hun har boet i byen i rigtig mange år og bor her stadig. Marion er nu pensioneret, men hun har haft en lang karriere som rådgiver i et pengeinstitut – 42 år blev det til! Så det er med stor sindsro, at vi overlader styringen af Hofrådens Hus’ økonomi til Marion, det er på ingen måde noget nyt for hende.

Marion er meget aktiv som frivillig i en række sammenhænge. Hun er kasserer i tennisklubben, hjælper i kvindekrisecentret, deltager i arbejdet i Kultursalen og er aktiv bag kulisserne i revyen. Marion har to voksne børn.

Vi er rigtig glade for at kunne udpege Marion Knudsen til husets bestyrelse og vi er taknemmelige for, at Marion nu går ind og bidrager til udvikling af Hofrådens Hus. Vi byder velkommen til Marion og ser frem til et godt samarbejde.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus

Bestyrelsen for Hertugbyens Bevaringsforening

Hofrådens Hus 2023

NYHEDSBREV  september 2023

Hovedbygningen:

Hverdagsholdet er godt i gang med de midlertidige indretninger i bygningens østlige del:  Der er opsat 4 meter skillevæg, samt ca. 40 kvm Trolltekt-loft med isolering, – således at et område nu kan opvarmes med varmepumpen. 

Vi arbejder ligeledes på at producere forsatsvinduer til hele stue-etagen mod Storegade.

Området tænkes anvendt til ophold og mindre arrangementer, og vi har udsigt til at overtage et sæt nyere køkken-elementer. Der er færdigetableret el-installationer samt belysning i dette område.

Under trappen er der ved at blive opbygget et rum til toilet og håndvask – ligesom ved køkkenet  her bestemt af mulighederne for at få afløb, – og vi er i gang med at trække pexrør til vandinstallation.

Efter et efterhånden 1 år langt sagsforløb har vi omsider fået opsat den nye bagdør. Den indvendige maling mangler dog stadig.

Hoveddøren mangler en lås og håndtag, og vi har nu fået tilladelse til at montere skudrigel. Døren vil kun kunne åbnes indefra.

Også det ovale vindue i frontspicen er blevet afklaret mht. udformningen – og således nærmer vi os den endelige afslutning af restaureringsprojektet for vinduer og yderdøre.. 

Haven:

Vi har taget murstens-flisebelægningen op, og brugt stenene herfra til et område, hvor de 2 bedste borde-bænkesæt nu er opsat.  Der har været lidt udfordringer med at få robotplæneklipperen til at fungere efter omlægningen.

Terræn’et foran nordfacaden er blevet planeret, således at sokkelhøjden nu er nogenlunde ens i hele bygningens længde.

I det tidligere sti-område hen mod bagdøren er der gravet dybere ud + lagt sand, og vi er gået i gang med at udlægge en brostens-belægning – som kommer til at danne overgang til indkørslen.

Baghuset

Vi har fortsat nogle udfordringer vedr. baghuset: 

Som tidligere nævnt er murværket i så ringe stand, at det ikke kan reddes.

Vores plan er nu, at bagmuren ind mod naboen skal blive stående i minimum 2 meters højde, og at de resterende ydermure skal stå tilbage i 1 meters højde, – og vi har ansøgt Sønderborg Kommune  vedr. nedrivningstilladelse for bygningen.

Forløbet for en nedrivning er dog meget komplekst – første fase bliver at tagkonstruktionen bliver løftet af med en kran med grab. 

Bestyrelsen for Hofrådens Hus / Jens Lorentzen

September 2023

Årsrapport Hofrådens Hus

Årsrapport 2022 for Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har udgivet årsrapporten for 2022. Den ligger tilgængelig på hjemmesiden for Hofrådens Hus, under menupunktet “Om institutionen”. Som selvejende institution skal Hofrådens Hus hvert år udarbejde en årsrapport. Årsrapporten gør rede for årets forløb og resultat, samt indeholder regnskabet for Hofrådens Hus S/I.

Årsrapporten kan læses her: https://usercontent.one/wp/www.hertugbyen.dk/wp-content/uploads/2023/08/Aarsrapport_2022_underskrevet-1.pdf-1.pdf?media=1692126675

Hofrådens Hus 2023

NYHEDSBREV  Juni 2023

Efter en vinterpause har Hverdagsholdet været i gang siden marts. – og med det udvendige restaureringsarbejde på plads ville vi gerne videre, således at vi også kan bruge huset.

Som tidligere nævnt kan der gå nogen tid med at skaffe midlerne til den kostbare indvendige restaurering, – og vi har fået tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til at foretage nogle midlertidige indretninger, som ikke påvirker den fredede bygning.

Siden marts har vi været i gang med arbejder i den østlige del, hvor der bliver indrettet et stort lokale, som kan bruges til arrangementer m.v.  

Der opsættes sænket Trolltekt-loft,  monteret en skillevæg samt dør, – og fremstillet forsatsvinduer, – herefter vi det være muligt at opvarme lokalet med den varmepumpe vi allerede har.

Yderligere kommer der et hjørne med køkkenfaciliteter, og under trappen bliver der bygget et toilet. Vandinstallation bliver foretaget således, at der kan aftappes i frostperioder. Også de nuværende midlertidige el-installationer er ved at blive udbygget.  De samlede udgifter forventes at blive under 30.000 Kr.

I haven vil vi ændre den nuværende sti med murstensbelægning til brosten, – og et område i plænen på ca 15 kvm vil blive belagt med mursten,  – det er hensigten, at her skal de 2 borde/bænke-sæt med ryglæn placeres.

Ud for den østlige facade vil terrænet blive afgravet, således at sokkelhøjden fremstår ensartet i hele bygningens længde.

Færdiggørelsen af bagdøren og det ovale vindue i frontspicen har igen drillet, nu er vi dog så vidt, at disse forventes afsluttet til sommer.

Vi har fortsat nogle udfordringer vedr baghuset:  Som tidligere nævnt er murværket i så ringe stand, at det ikke kan reddes, – men et efterfølgende forløb med en nedrivning tegner til at blive ret så komplekst.

Sammen med bestyrelsen for Bevaringsforeningen har vi holdt et strategimøde for at lægge en linie  for husets fremtid. 

Det vigtigste er sikringen af, at bygningen fortsat kan bevares, – og vi vil allerhelst, at huset kan positioneres i fortællingen om Hertugbyen.   For at dette skal kunne ske, skal der dog – ud over finansieringen af færdig-restaureringen – også etableres en model, hvor driften af ejendommen kan hvile i sig selv.   Her venter der endnu en del udviklingsarbejde.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus / Jens Lorentzen

Juni 2023

Hofrådens Hus

Åbent Hus og workshop i Hofrådens Hus

Hertugbyens Bevaringsforening og Hofrådens Hus inviterer til en spændende workshop om vedligeholdelse af bevaringsværdige og fredede bygninger.

Workshoppen finder sted lørdag den 10. juni fra kl. 13 til 16 i Hofrådens Hus, Storegade 11, Augustenborg.

Vi har samlet en række fagspecialister, som vil stå til rådighed med personlig rådgivning, så du kan få en dialog om lige netop din ejendom og få besvaret dine spørgsmål om vedligeholdelse og renovering.

  • Facader og sokler, samt andet murværk generelt
  • Vinduer, døre og andet tømrer- og snedkerarbejde
  • Vinduesglas og kitning og andet glarmesterarbejde
  • Malerarbejde, herunder linoliemaling og gamle farver.

På workshoppen vil Bevaringsforeningen hjælpe til med information om den bevarende lokalplan, hvad må man og hvad må man ikke, når man renoverer bevaringsværdige huse omfattet af lokalplanen.

Bevaringsforeningen vil også fortælle om den nye Masterplan for Hertugbyen og hvordan den kan påvirke bygningsejerne i den gamle bydel.

Åbent Hus i Hofrådens Hus – samme tid som workshoppen

Hofrådens Hus har netop afsluttet den udvendige restaurering. Det markerer vi med at invitere alle til at se og fejre det færdige resultat. Huset er dermed blevet et fremragende eksempel for os alle.

Hofrådens Hus er nu begyndt på at gøre det indvendige brugbart og dette arrangement er det første i en forhåbentlig lang række af aktiviteter i huset.

Åbent Hus arrangementet omfatter flere aktiviteter:

  • Mulighed for at købe pølser, øl, vand og vin, kage og kaffe
  • Se en udstilling om husets renovering herunder videofilm, som ikke tidligere har været offentliggjort
  • Komme med forslag til aktiviteter i husets rå og ufærdige rammer
  • Tilmelde sig til vores nye aktivitetsgruppe, som skal forestå alle aktiviteter i huset
  • Og hygge sig sammen med venner og bekendte – tag din nabo med!

Hvorfor en workshop om vedligeholdelse?

Bevaringsforeningen håber med dette initiativ at sætte gang i en bevægelse, hvor vi løfter i flok for at få byen til at tage sig bedre ud og blive mere attraktiv, både for beboere og turister. Hvis vi alle sammen gør en lille indsats, kan det tilsammen gøre en stor forskel for byen. Vi håber rigtig mange vil synes om initiativet og være med til at løfte den fælles opgave.

Venlig hilsen og vel mødt lørdag den 10. juni 2023!

Hertugbyens Bevaringsforening og Hofrådens Hus

www.hertugbyen.dk

mail@hertugbyen.dk

Nyhedsbrev december 2022

NYHEDSBREV december 2022

Hverdagsholdet er nu gået på juleferie efter et meget intensivt år, hvor vi igen har arbejdet mere end 1000 timer på renovering af Hofrådens Hus, og hvor vi med stolthed kan kigge tilbage på det vi har nået.

Facaden mod haven er blevet renoveret, og står rigtig skarpt. De 2 skorstene er blevet kalket igen, og jeg glæder mig hver gang over synet, når jeg kommer kørende på Storegade.

Vinduer og hoveddør er blevet renoveret, og vi er næsten færdige. På grund af leveringsproblemer, måtte vi udsætte færdiggørelsen af havedøren og det ovale vindue i frontispice. Vi regner med at det bliver færdiggjort i april 2023.

Den gennemførte renovering af vinduer og dør kostede ca 842.000kr, hvilket er ca 10.000kr under budget, og dertil ca 1000 arbejdstimer af vore frivillige. Endnu engang mange tak til Sønderborg Kommune, Slots-og Kulturstyrelsen, LAG, Linak A/S og Fabrikant Mads Clausen fonden for den økonomiske støtte.

Vi kan godt tillade os over at være rigtig stolte over det samlede resultat.

Hofrådens Hus er blevet et rigtig flot hus på Storegade, og set fra havesiden er det virkelig blevet forvandlet.

Desværre kunne vi ikke redde sidebygningen, og til sidst blev risikoen for sammenstyrtning så stor at vi måtte ”kappe” en wire, og lade den falde sammen på et tidspunkt hvor vi var på stedet. Bygningen er ikke bevaringsværdig, men vi synes alligevel, at det er rigtig ærgerligt, og vi vil gerne holde fast i, at den på et tidspunkt skal genopbygges.

Lige nu snakker vi om, hvad vi skal gøre med resterne af bygningen. Fjerne det hele,- eller forsøge at redde mursten og teglsten; men det skal kunne ske uden risiko for ulykker.

Lige nu er vi ved at planlægge de næste projekter for Hverdagsholdet. Vi vil f.eks gerne forbedre adgangsforholdene til bagdøren, og etablere faste steder for vores borde-bænkesæt.

Indenfor har vi planer om at etablere et midlertidigt mødelokale, køkken og toilet.

I bestyrelsen har vi et fantastisk godt samarbejde, men må desværre tage afsked med Niels Steenfeldt og Jakob Bøving Larsen. Niels rejser fra byen, og Jakob har svært ved at finde tiden til arbejdet samtidig med et fuldtidsarbejde. 1000 tak til begge for deres indsats.

Peter Thomsen er suppleant for Niels, og indgår i bestyrelsen. Vi er i fuld gang med at finde en erstatning for Jakob, og håber det lykkes i begyndelsen af det nye år.

I bestyrelsen har vi blandt andet arbejdet på at revidere vedtægterne for Hofrådens Hus S/I, og forventer de bliver godkendt i begyndelse af 2023. Fokus 2023 i bestyrelsen bliver fase 3 renoveringen, der omfatter den indvendige renovering. En kæmpe udfordring, hvor der blandt andet skal findes minimum 6 Million kr.

Til slut vil vi gerne takke alle for interessen og støtten til renovering af huset, og ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus v/Jan Matzen

Den udvendige restaurering af Hofrådens Hus er nu næsten færdig!

Facaderne er renoveret, vinduerne og hoveddøren er restaureret og det hele er malet i de rigtige Augustenborg farver. Udendørs projektet af Hofrådens Hus Augustenborg er dermed næsten fuldendt. Bagdøren bliver klar i det nye år. Fantastisk flot resultat og et forbillede for hele Augustenborg! Se alle billederne i indlægget.

Her stråler “mandagsholdet” stolt af resultatet. Godt gået!

Flot ny hoveddør!

Hoveddøren til Hofrådens Hus er blevet blevet sat i stand. Smukt og dygtigt arbejde af Fa. Karl D Petersen. Alt det der kunne bevares er blevet bevaret og de ødelagte dele er blevet udskiftet efter gamle snedkertraditioner. Ikke noget med brug og smid væk her!

Så gik den ikke længere – baghuset er faldet sammen!

Mandagsholdet holder omvendt rejsegilde…..baghusets nedtur. Baghuset er længe blevet mere og mere skævt og nu kunne det ikke holde sammen mere. Heldigvis faldt huset sammen stille og roligt uden fare for mennesker. Nu overvejer Bestyrelsen baghusets videre skæbne.

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus februar 2022

Nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd.

Årsrapporten for 2021

Efter kommunevalget, har Sønderborg Byråd udpeget nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Hofrådens Hus.

De 2 nye bestyrelsesmedlemmer er Tom Hartvig Nielsen (A) og Niels Steenfeldt (C).

Tom sidder i byrådet, og er bosiddende i Fynshav. Niels sidder ikke i byrådet, og er bosiddende i Augustenborg. Som suppleanter er udpeget Bjørn Allerelli Andersen (A) og Peter Thomsen (V).

Det betyder også at vi har sagt farvel til 2 ildsjæle i bestyrelsesarbejdet,- nemlig til Aase Nygaard og Peter  Sandholdt. De har begge været med fra starten, og har gjort et kæmpe stort og værdifuldt arbejde i Hofrådens Hus. Vi skylder dem begge 2 en kæmpe tak,-uden dem var vi ikke nået så langt med renovering af huset.

Det er derfor også meget glædeligt at Aase har takket ja til at blive suppleant for de siddende bestyrelsesmedlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening. De 2 øvrige suppleanter er Knud Vestergaard og Flemming Thøisen.

Oversigten for den nye bestyrelses kan ses under fanen ” Om Institutionen”

Årsrapporten for 2021 er nu også udarbejdet og godkendt, og kan ligeledes findes under fanen ”Om Institutionen”. Her kan man bl.a læse om et driftsresultat på + 3.600kr, og om de aktiviteter vi har gennemført i 2021.

Restaureringsarbejdet skrider fortsat godt frem. På hoveddøren er snedkerarbejdet afsluttet, der udestår kun låsetøj og bundskinne.  Alle de store vinduer på sydsiden er ligeledes afsluttet med hensyn til snedkerarbejdet.  For nordsidens vedkommende er der fremstillet 4 nye vinduer, og restaureringen af de 3 øvrige er langt fremskreden.  For det frivillige arbejde forestår nu en stor indsats på malerarbejdet, – i første omgang på rammerne.  Det har budt på nogen udfordringer at projektet skulle udføres i vinterperioden, – og derfor må malearbejdet på vindueskarmene vente til forårets komme. 

Vores gruppe af frivillige yder en hel utrolig indsats. Uden dem var vi ikke nået så langt.

Vi kunne godt bruge flere hænder,-så hvis du har lyst til at være med i fællesskabet, er du meget velkommen om mandagen kl 09:00 til 12:00

Bestyrelsen for Hofrådens Hus v/Jan Matzen

Årsrapport Hofrådens Hus

Årsrapport for 2021 fra Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har udgivet årsrapporten for 2021. Den ligger tilgængelig på hjemmesiden for Hofrådens Hus, under menupunktet “Om institutionen”. Som selvejende institution skal Hofrådens Hus hvert år udarbejde en årsrapport, som skal revideres af en statsautoriseret revisor. Årsrapporten gør rede for årets forløb og resultat, samt indeholder regnskabet for Hofrådens Hus S/I.

Årsrapporten kan læses her: Årsrapport 2021

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus december 2021

Hermed en kort status på arbejdet i Hofrådens Hus.

Efter at vi i 9 måneder forgæves havde arbejdet på at skaffe 1 million kr til renoveringen af vinduer og døre, var vi så heldige, at Fælleslistens budgetforslag om at bidrage 700.000 kr til arbejdet, blev godkendt af et samlet byråd. Nu kunne vi endelig komme i gang med arbejdet, og en stor sten faldt fra vore hjerter.

Renoveringen af vinduer og døre har været i gang siden midten af november.

Vi har indrettet lokalet mod øst til et ”værksted” med høvlbænke og bukke. Vi har endvidere fået et godt lys i rummet, og investeret i en støvsuger, som kan opsamle malerester, da det er blyholdigt affald.

Renovering af vinduer
Desværre er det blevet så koldt, at vi bliver nødt til at have varme i ”værkstedet”. Der kræves ca 15C for at der kan limes og males. De opstillede varmeblæsere kostede så meget i strøm, at vi valgte at installere en varmepumpe midlertidigt. Vi var så heldige at Fabrikant Mads Clausen Fonden støttede dette økonomisk med 16.000kr. Det er stadig dyrt at opvarme lokalet, men meget billigere. Endvidere kan vi styre varmen hjemmefra.

Vores mandagshold har virkelig knoklet med at forberede vinduerne til at håndværkerne kan renovere vinduerne med bl.a at udskifte træ. 10 mand har været i gang med at afskrabe malingen, og taget glas ud, der ikke sad ordentligt. Heldigt at vi har en glarmester på holdet.

De få buede glas skal monteres i de 2 vinduer omkring hoveddøren. Vi har besluttet ikke at udskifte alle glas med buede, da det ville koste næsten 90.000kr.

Håndværkerne har udskiftet træ i 8 vinduer, og vi regner med at alle 10 vinduesrammer mod gaden er klar inden jul, til efterfølgende maling, isætning af glas og montering.

Malingen af vinduer og døre bliver med den velkendt hvide og Augustenborg grønne farve.

Renovering af dør
Renovering af karm

Den flotte hoveddør er næsten klar til at blive malet. Her er der blevet udskiftet en del træ.

Mandag den 6.december holdt vi (12 mand) en velfortjent julefrokost på Emma’s. Som altid meget hyggeligt. Julegaverne kom DAVIDSEN, Høruphav med.

Til slut vil vi gerne takke alle for interessen og støtten til renovering af huset, og ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus v/Jan Matzen