Hofrådens Hus takker!

Hofrådens Hus og mandagsholdet får meget støtte og hjælp fra mange forskellige firmaer og mennesker. Det betyder meget for os og derfor vil vi gerne takke dem. Herunder finder I dem der støtter os. På vores hjemmeside har vi tilføjet en knap, hvor I altid kan se, om der er kommet nye med på listen.

Vi har ikke mange midler at gøre med, vi er derfor meget glade for den støtte vi får, og vil derfor gerne takke:

Sønderborg Golfklub for at vi kunne låne en såmaskine i september 2019 i forbindelse med vores have projekt

Thøisen Murerfirma fordi gav os en special pris for leje af stillads til facaden i efteråret 2019

Møldrup-el fordi de gav os en special pris da vi skulle have ordnet vores eltavle i december 2019

Vesterled Teglværk for de har foræret os  mursten i special udgave, og til Mia fordi hun skaffede kontakten i januar 2020. Nu kan vi få lavet østgavlen færdig og gøre klar til kalkning.

Als Bilindretning v Hans Overby, fordi vi kunne låne trailer til special pris i december 2019 og januar 2020.

Alle som har givet gavebidrag og /eller købt bogen ”Flækken Augustenborg”  Kom inden for .

Mandagsholdet restaurerer Hofrådens Hus

Nu er facaden på Hofrådens Hus ved at være helt færdig og huset står flot i al sin pragt. Mandagsholdet er det hold af frivillige, der har leveret arbejdskraften. De har fra foråret og indtil nu mødtes hver mandag for at knokle med restaurering og oprydning. Mandag den 7. oktober gik holdet efter veludført arbejde på Emma’s for at få en velfortjent frokost. På billedet ses de fleste af holdet.

Vi siger en kæmpe tak til Mandagsholdet for den store indsats de har gjort. De har nu vist, at restaureringen af Hofrådens Hus er godt på vej. Vi kan takke holdet for, at Storegade nu har fået et flot hus at se på. Det løfter indtrykket af hele gaden og sender et signal om at Augustenborg løfter i flok.

Mandagsholdet består af følgende personer:

Niels Borg, Lars Olsen, Ervin Schrankenmuller, Wilford Hansen, Flemming Thøisen, Peter Buhl, Bjarne Juhl, Birger Baumann, Osvald Jensen, Jens Lorentsen, Ole Urban, Jan Matzen, Svend Aage Christensen (Oggi)          

Hofrådens Hus

Hofrådens Hus – en perle i et enestående miljø

Velkommen til Hofrådens Hus og den nye hjemmeside!

Bestyrelsen er glade for at kunne byde velkommen indenfor på den nye hjemmeside! Den nye hjemmeside skal bruges til at udbrede kendskabet til Hofrådens Hus og det arbejde der foregår med restaurering af huset. Herunder er en lille status for arbejdet.

Storegade nr. 11

Et af de vigtigste og flotteste huse i det gamle Augustenborg er ”Hofrådens Hus” på Storegade nr. 11. Huset har været bolig for to såkaldte hofråder – mænd i de allerøverste positioner under hertugen. Huset er et fornemt rokokohus, formentlig fra 1774, om end med nogen ombygning i 1800-tallet. Huset er fredet, og ud over sine egne kvaliteter danner det midtpunkt for en række fredede eller i øvrigt meget bevaringsværdige bygninger.

Den selvejende institution

I 2015 dannede Hertugbyens Bevaringsforening sammen med Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland den selvejende institution Hofrådens Hus, som købte huset i 2016. Institutionens formål er at få huset istandsat og samtidig give det en central plads i en løftet hertugby. At redde og udvikle Hofrådens Hus er et mål i sig selv, men også et vigtigt led i at redde et enestående kulturmiljø og at gøre Augustenborg yderligere attraktiv både som bosætningssted og turistmål.

Istandsættelse af taget

Den samlede opgave med at få Hofrådens Hus sat i stand og indrettet til ny brug er omfattende og må ske i etaper. Det var fra begyndelsen klart, at taget skulle udskiftes hurtigst muligt. I 2018 blev taget udskiftet, og gavle og gesimser repareret. Taget er lagt fra ny, men der er udelukkende brugt gamle tagsten. Det meste af arbejdet er udført af professionelle håndværkere, men frivillige har ydet omkring 1.000 timer i forbindelse med nedtagning og rengøring af tagsten, løbende oprydning og til fjernelse af affald mv.

De frivilliges indsats

I 2019 har frivillige fortsat arbejdet. Indsatsen har været koncentreret om at gøre facaden pæn og om at få haven ryddet, planeret og tilsået med græs. Dette er nu næsten fuldført, udelukkende med frivillig arbejdskraft. I alt er der lagt ca. 700 timer i dette arbejde.

Fremtiden

I efteråret 2019 arbejdes der på en endelig plan for den fremtidige indretning og brug af Hofrådens Hus – bl.a. med input fra Hertugbyens Bevaringsforening. Med udgangspunkt i den vil de videre istandsættelses- og indretningsarbejder blive planlagt.

Video om Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har i det sidste års undergået store forandringer. Først blev taget renoveret og i løbet af sommeren 2019 er facaden blevet renoveret.

Husets facade fremstår nu næsten som ny, en forvandling der har gjort underværker på det indtryk man får når man går en tur igennem Storegade.

Lars Tholander har lavet en video, som bedre end mange ord fortæller hvad der er sket og hvor stor en forandring der i virkeligheden er tale om. Lyt også til den stemningsfulde underlægningsmusik, så kan man næsten ikke undgå at blive betaget af den store forvandling.