Augustenborg fra luften før de nye kvarterer kom til

En visionær plan

Hertugbyen Augustenborg

– fra fortid til nutid

– en by i forvandling – fra forfald til kulturperle…

I 2014 udarbejdede en flok ildsjæle et oplæg og en vision om en gennemgribende restaurering af den gamle bydel i Augustenborg, kaldet Hertugbyen. Oplægget har været en væsentlig igangsætter for alt det der siden er sket omkring bevaring.

Projektet / visionens indhold bygger i alt væsentligt på ”Bevarende lokalplan nr. 47-1 Hertugbyen Augustenborg” udarbejdet og vedtaget af byrådet i daværende Augustenborg Kommune 8. marts 2006.
Dertil kommer en udarbejdet vejledning, som blev udarbejdet med det formål:
”- at fastholde og sikre de kvaliteter, der er karakteristiske for det eksisterende bymiljø i Augustenborg, samt at åbne mulighed for ny bebyggelse inden for lokalplanområdets afgrænsninger.
Vejledningen knyttes til lokalplan nr. 47 og kommuneplantillæg nr. 25 for Hertugbyen; men kan også bruges på tilsvarende huse i hele kommunen. Vejledningen giver anvisninger på bevaring, restaurering og vedligeholdelse af bygninger og bygningsdele i lokalplanens område.
Vedligeholdelse, reparation, fornyelse, udskiftning eller ombygning, vejledningen rummer en række råd og ”tommelfingerregler” og ikke mindst har den til formål, at gøre alle, der har ansvar for bevaringsvær-dige bygninger, at de har et hus som kræver specielle løsninger”.

Du kan læse hele oplægget herunder. Hvis det ikke vises automatisk, kan du hente det her: Hertugbyen Augustenborg – en visionær plan