Augustenborg fra luften før de nye kvarterer kom til

En visionær plan

Hertugbyen Augustenborg

– fra fortid til nutid

– en by i forvandling – fra forfald til kulturperle…

I 2014 udarbejdede en flok ildsjæle et oplæg og en vision om en gennemgribende restaurering af den gamle bydel i Augustenborg, kaldet Hertugbyen. Oplægget har været en væsentlig igangsætter for alt det der siden er sket omkring bevaring.

Projektet / visionens indhold bygger i alt væsentligt på ”Bevarende lokalplan nr. 47-1 Hertugbyen Augustenborg” udarbejdet og vedtaget af byrådet i daværende Augustenborg Kommune 8. marts 2006.
Dertil kommer en udarbejdet vejledning, som blev udarbejdet med det formål:
”- at fastholde og sikre de kvaliteter, der er karakteristiske for det eksisterende bymiljø i Augustenborg, samt at åbne mulighed for ny bebyggelse inden for lokalplanområdets afgrænsninger.
Vejledningen knyttes til lokalplan nr. 47 og kommuneplantillæg nr. 25 for Hertugbyen; men kan også bruges på tilsvarende huse i hele kommunen. Vejledningen giver anvisninger på bevaring, restaurering og vedligeholdelse af bygninger og bygningsdele i lokalplanens område.
Vedligeholdelse, reparation, fornyelse, udskiftning eller ombygning, vejledningen rummer en række råd og ”tommelfingerregler” og ikke mindst har den til formål, at gøre alle, der har ansvar for bevaringsværdige bygninger, at de har et hus som kræver specielle løsninger”.

Du kan læse hele oplægget herunder. Hvis det ikke vises automatisk, kan du hente det her: Hertugbyen Augustenborg – en visionær plan