Hofrådens Hus 2023

NYHEDSBREV  september 2023

Hovedbygningen:

Hverdagsholdet er godt i gang med de midlertidige indretninger i bygningens østlige del:  Der er opsat 4 meter skillevæg, samt ca. 40 kvm Trolltekt-loft med isolering, – således at et område nu kan opvarmes med varmepumpen. 

Vi arbejder ligeledes på at producere forsatsvinduer til hele stue-etagen mod Storegade.

Området tænkes anvendt til ophold og mindre arrangementer, og vi har udsigt til at overtage et sæt nyere køkken-elementer. Der er færdigetableret el-installationer samt belysning i dette område.

Under trappen er der ved at blive opbygget et rum til toilet og håndvask – ligesom ved køkkenet  her bestemt af mulighederne for at få afløb, – og vi er i gang med at trække pexrør til vandinstallation.

Efter et efterhånden 1 år langt sagsforløb har vi omsider fået opsat den nye bagdør. Den indvendige maling mangler dog stadig.

Hoveddøren mangler en lås og håndtag, og vi har nu fået tilladelse til at montere skudrigel. Døren vil kun kunne åbnes indefra.

Også det ovale vindue i frontspicen er blevet afklaret mht. udformningen – og således nærmer vi os den endelige afslutning af restaureringsprojektet for vinduer og yderdøre.. 

Haven:

Vi har taget murstens-flisebelægningen op, og brugt stenene herfra til et område, hvor de 2 bedste borde-bænkesæt nu er opsat.  Der har været lidt udfordringer med at få robotplæneklipperen til at fungere efter omlægningen.

Terræn’et foran nordfacaden er blevet planeret, således at sokkelhøjden nu er nogenlunde ens i hele bygningens længde.

I det tidligere sti-område hen mod bagdøren er der gravet dybere ud + lagt sand, og vi er gået i gang med at udlægge en brostens-belægning – som kommer til at danne overgang til indkørslen.

Baghuset

Vi har fortsat nogle udfordringer vedr. baghuset: 

Som tidligere nævnt er murværket i så ringe stand, at det ikke kan reddes.

Vores plan er nu, at bagmuren ind mod naboen skal blive stående i minimum 2 meters højde, og at de resterende ydermure skal stå tilbage i 1 meters højde, – og vi har ansøgt Sønderborg Kommune  vedr. nedrivningstilladelse for bygningen.

Forløbet for en nedrivning er dog meget komplekst – første fase bliver at tagkonstruktionen bliver løftet af med en kran med grab. 

Bestyrelsen for Hofrådens Hus / Jens Lorentzen

September 2023

Udgivet i Hofrådens Hus.