Hofrådens Hus

Realdania kommer med 117.000 kroner til Hofrådens Bakhus!

Hofrådens Bakhus (Fra ”Alsisk ordsamling”: ‘ba·ghhus, bakhus , bage- og vaskehus, bryggers – nu nok blandet sammen med »bag- hus«), er titlen på det projekt en arbejdsgruppe med medlemmer fra både Hofrådens Hus og Hertugbyens Bevaringsforening har arbejdet på her i vinter.

Det resulterede i en ansøgning til Realdania og vi har netop fået en glædelig tilbagemelding. Hofrådens Bakhus er blandt de ni projekter der har fået støtte af Realdania. Der var indsendt 43 ansøgninger i alt.

Projektet bliver en del af Realdanias indsats, ’Steder vi mødes’. Formålet er at skabe nye mødesteder for ældre i tilknytning til steder, ældre mennesker allerede kommer i dagligdagen og dermed bidrage til at modvirke ensomhed. Realdanias program ”Steder vi mødes” passer rigtig godt til vores vision om at udvikle Hofrådens Hus til ”Hertugbyens Mødested” og derfor var det oplagt at søge Realdania om støtte til projektet. Se mere om Realdanias indsats her: https://realdania.dk/projekter/steder-vi-moedes

Projektet handler om at genopbygge baghuset ved Hofrådens Hus og bruge det til et nyt mødested især for ældre mennesker. Realdanias program ”Steder vi mødes” består af en udviklingsfase med bistand fra Realdania og derefter en realiseringsfase. Baghuset er valgt til formålet, fordi det ikke er fredet og derfor kan det genopbygges, så det passer til adgangskravene for ældre og handicappede. Samtidig får vi reddet baghuset, som er en vigtig del af helheden sammen med Hofrådens Hus.

Bestyrelserne for Hofrådens Hus og Hertugbyens Bevaringsforening ser frem til et tæt samarbejde med Realdania, kommunen og andre lokale foreninger og interessenter om at realisere projektet.

Udgivet i Bevaringsforening, Hofrådens Hus.