Bestyrelsen i Hertugbyens Bevaringsforening

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 12. marts 2019.

Jytte Urban

Formand

Thomas Hjort

Næstformand

Jan Mølgaard

Kasserer

Bente Pfeffer

Sekretær

Wilford Hansen

Bestyrelsesmedlem

Aksel Jepsen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Hørlykke Rasmussen

Bestyrelsesmedlem