Bestyrelsen i Hertugbyens Bevaringsforening

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 10. marts 2020.

Jytte Urban

Jytte Urban

Formand

Thomas Hjort

Thomas Hjort

Næstformand

Helge Kallesøe

Helge Kallesøe

Kasserer

Kristian Holm Jacobsen

Sekretær

Bente Pfeffer

Bente Pfeffer

Bestyrelsesmedlem

Aksel Jepsen

Aksel Jepsen

Bestyrelsesmedlem

John Rosenberg

John Rosenberg

Bestyrelsesmedlem

Anders Dahl

Suppleant