Nyhedsbrev december 2022

NYHEDSBREV december 2022 Hverdagsholdet er nu gået på juleferie efter et meget intensivt år, hvor vi igen har arbejdet mere end 1000 timer på renovering af Hofrådens Hus, og hvor vi med stolthed kan kigge tilbage på det vi har nået. Facaden mod haven er blevet renoveret, og står rigtig skarpt. De 2 skorstene er ...
Læs Mere

Den udvendige restaurering af Hofrådens Hus er nu næsten færdig!

Facaderne er renoveret, vinduerne og hoveddøren er restaureret og det hele er malet i de rigtige Augustenborg farver. Udendørs projektet af Hofrådens Hus Augustenborg er dermed næsten fuldendt. Bagdøren bliver klar i det nye år. Fantastisk flot resultat og et forbillede for hele Augustenborg! Se alle billederne i indlægget. Her stråler “mandagsholdet” stolt af resultatet ...
Læs Mere

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus februar 2022

Nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd. Årsrapporten for 2021 Efter kommunevalget, har Sønderborg Byråd udpeget nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Hofrådens Hus. De 2 nye bestyrelsesmedlemmer er Tom Hartvig Nielsen (A) og Niels Steenfeldt (C). Tom sidder i byrådet, og er bosiddende i Fynshav. Niels sidder ikke i byrådet, og er bosiddende i Augustenborg ...
Læs Mere
Årsrapport Hofrådens Hus

Årsrapport for 2021 fra Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har udgivet årsrapporten for 2021. Den ligger tilgængelig på hjemmesiden for Hofrådens Hus, under menupunktet “Om institutionen”. Som selvejende institution skal Hofrådens Hus hvert år udarbejde en årsrapport, som skal revideres af en statsautoriseret revisor. Årsrapporten gør rede for årets forløb og resultat, samt indeholder regnskabet for Hofrådens Hus S/I. Årsrapporten kan læses ...
Læs Mere

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus december 2021

Hermed en kort status på arbejdet i Hofrådens Hus. Efter at vi i 9 måneder forgæves havde arbejdet på at skaffe 1 million kr til renoveringen af vinduer og døre, var vi så heldige, at Fælleslistens budgetforslag om at bidrage 700.000 kr til arbejdet, blev godkendt af et samlet byråd. Nu kunne vi endelig komme ...
Læs Mere

Mandagsholdet har afsluttet facaderenovering

Så har vi afsluttet renovering af nord facaden, og vi er dermed færdige med renovering af alle gavle og facader på Hofrådens Hus! Projektet er gennemført i 2021, og der er brugt ca. 350 arbejdstimer på dette arbejde. Heraf har Flemming og Oggi arbejdet ca. 250 timer. En kæmpe indsats, og resultatet er bare så ...
Læs Mere

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus

NYHEDSBREV september 2021 Lige en kort beskrivelse af status i arbejdet med at renovere Hofrådens Hus, siden det seneste nyhedsbrev fra juli 2021. Vi er nu snart færdige med at lægge brostenene. Det har været en hård omgang for vores mandagshold. Facaden mod nord er blevet så flot. Der er lavet nye vinduesåbninger, repareret og ...
Læs Mere
der knokles

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus – juli 2021

Bestyrelsen for Hofrådens Hus har udgivet nyhedsbrev for juli 2021, som du kan læse her: https://usercontent.one/wp/www.hertugbyen.dk/wp-content/uploads/2021/07/Nyhedsbrev-juli-2021.pdf?media=1648757618 I nyhedsbrevet beskrives hvad der er sket i Hofrådens Hus i foråret 2021 og hvad der planlagt for resten af året. Det er bl.a. arbejdet med kloakering og efterfølgende er de frivillige igang med det store arbejde at lægge ...
Læs Mere

60.400 kr fra LAG

Tekst. Inge H. Christensen Hofrådens Hus har fået tildelt tilskud fra LAG Sønderborg-Aabenraa til et delprojekt. Et beløb på 60.400 kr. som falder på et tørt sted. Nu får de frivillige arbejdere på huset mulighed for at fortsætte renoveringen af det smukke hus.

Projektet omfatter forbedringer af nordfacaden, kalkning af skorstenen, kloakseparering samt omlægning af ...
Læs Mere

Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus

Januar 2021 Lige en kort beskrivelse af det vi har lavet i 2020, og det vi har gang i for tiden i Hofrådens Hus I 2020 har vi haft fokus på at ”gøre huset pænt”,- og herunder at færdiggøre facader og haven. Dette arbejde er udelukkende lavet af hverdagsholdet, som er en gruppe frivillige der ...
Læs Mere