Holzstaffel

By projekter

Takket være midler fra Sønderborg Kommune og donationer har HB siden 2015 igangsat en række forskønnelsesarbejder, herunder at gøre hovedgaden og de tilstødende pladser mere attraktive, samt at synliggøre Slotsparkens sjældne træer.

2015
Tilsagn om forskønnelse af byens pladser:

 • Granitpullerter og Københavnerbænke til Storegade
 • Jægerpladsen med oplysning af fredsegen
 • Apotekertorvet med ny skulptur af Laila Olsen
 • Hertug Ernst Günthers plads får navnet af HB 
 • Juli: Den selvejende institution Hofrådens hus oprettes
Viser Jægerpladsen, et at by projekterne
Jægerpladsen i Augustenborg

2016

 • HB sikrer at smøgen ned til havnen får navnet Holzstaffel
 • Der oprettes et flaglaug, hvor HB sørger for flagning på de officielle flagdage
 • 1.juli: HB køber Hofrådens hus

2017

 • HB tildeles Andelskasseprisen på 15.000 kr.
 • HB medvirker til facaderenovering af et Hertughus på Storegade. (Sdb. Bygningsforbedringsudvalg)
 • Forskønnelse af Hertug Ernst Günthers plads afsluttes

2018

 • Renoveringen af taget på Hofrådens Hus påbegyndes. Se mere her

2019

 • Brochuren “Parkens sjældne træer” udgives
 • Info skilte opsættes ved indgangene til slot og park
 • Minimuseum ved slottets porthus udvides til turistinformation, som passes af HB
 • 8. oktober udgives bogen ”Flækken Augustenborg – kom inden for”

2020

 • Bogen ”Flækken Augustenborg – kom inden for” udgives på tysk i forbindelse med 100-året for genforeningen.
En tur rundt på Apotekertorvet

Læs mere om foreningen

Foto: Inge H. Christensen