Hofrådens Hus 2023

Nyhedsbrev december 2023

2023 nærmer sig hastigt et nyt år, og vi ser tilbage på et meget aktivt år, hvor vi bl.a. fik styr på alt det udvendige.

Hovedbygningen:

Renovering af vinduer og døre, er nu fuldstændig gennemført. Senest kom det ovale vindue på plads i frontspicen.

Det har været et stort projekt, både økonomisk, men ikke mindst også for vores frivillige (mandagsholdet). Med dette, kan vi konkludere at fase 2 i vores renoveringsplan er afsluttet.

Vi har ønsket, at huset skal kunne bruges indtil den store indvendige renovering starter.

Vi har fået tilladelse til at lave en midlertidig renovering af stuen mod øst, og etablere et toilet. Disse rum er nu etableret, således at vi kan bruge dem. Disse projekter er finansieret af det anlægstilskud vi fik fra Sønderborg Kommune for et par år siden.

Mandag d 4.12 holdt vi julefrokost for de 16 frivillige i disse omgivelser.

For at gøre det helt færdigt, mangler vi at lave forsatsvinduer i stueetagen mod Storegade. Det projekt er i fuld gang, og forventes færdigt i februar 2024. Da det er vores eget arbejde, kan vi lave de 10 forsatsvinduer for ¼ af prisen fra et eksternt firma. Vores budget er 40.000kr,- og til dette arbejde fik vi endnu engang økonomisk støtte fra Linak A/S og Fabrikant Mads Clausen fonden på 20.000kr fra hver. 1000 tak for det.

Haven:

Vi har nu fået lagt brosten til bagdøren

Nu kan vi gå på sten fra Storegade til bagdøren.

Mellem indgang til bagdøren og husmuren, skal vi have plantet/sået til, så det ser imødekommende ud for gæster. Det vil ske i 2024. Dette projekt er også finansieret af det anlægstilskud vi fik fra Sønderborg Kommune.

Hofrådens hus bagside

Baghuset

Vi har endnu ikke de nødvendige tilladelser på plads.

Baghuset forfalder løbende, og der skal gøres noget. Vi kan desværre ikke gøre noget, før vi har de nødvendige tilladelser, men ellers er det planen, at huset skal rives ned til ca 1m væg på vores side, og bibeholde væggen mod nabogrunden.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus

Der sker store ændringer i bestyrelsen fra 2024

Marion Knudsen er blevet vores nye kasserer fra september, og ikke nok med det, så deltager hun også om mandagen på vores hverdagshold.

Efter 4-5 år i bestyrelsen for HH, har Jens Lorentzen og Jan Matzen besluttet at stoppe i bestyrelsen. En milepæl med den udvendige renovering er nået, og det er tid til at få nye kræfter i bestyrelsen, som kan stå for den næste fase i projektet.

Jørn Andersen, som har fulgt bestyrelsesarbejdet de seneste 9 mdr, bliver nyt bestyrelsesmedlem fra 1. januar.  Jørn er endvidere aktiv på hverdagsholdet

Hertugbyens Bevaringsforening arbejde videre på at finde det 3.medlem af bestyrelsen.

Museum Sønderjylland har meddelt, at de ikke længere ønsker at være repræsenteret i bestyrelsen fra 2024, og det betyder at Carsten Porskrog Rasmussen også stopper. Carsten har været med fra starten i 2016, og ydet en uvurderlig indsats med stort engagement viden og erfaring. 1000 tak for det.

GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR

Bestyrelsen for Hofrådens Hus

Udgivet i Hofrådens Hus.