Nyhedsbrev december 2022

NYHEDSBREV december 2022

Hverdagsholdet er nu gået på juleferie efter et meget intensivt år, hvor vi igen har arbejdet mere end 1000 timer på renovering af Hofrådens Hus, og hvor vi med stolthed kan kigge tilbage på det vi har nået.

Facaden mod haven er blevet renoveret, og står rigtig skarpt. De 2 skorstene er blevet kalket igen, og jeg glæder mig hver gang over synet, når jeg kommer kørende på Storegade.

Vinduer og hoveddør er blevet renoveret, og vi er næsten færdige. På grund af leveringsproblemer, måtte vi udsætte færdiggørelsen af havedøren og det ovale vindue i frontispice. Vi regner med at det bliver færdiggjort i april 2023.

Den gennemførte renovering af vinduer og dør kostede ca 842.000kr, hvilket er ca 10.000kr under budget, og dertil ca 1000 arbejdstimer af vore frivillige. Endnu engang mange tak til Sønderborg Kommune, Slots-og Kulturstyrelsen, LAG, Linak A/S og Fabrikant Mads Clausen fonden for den økonomiske støtte.

Vi kan godt tillade os over at være rigtig stolte over det samlede resultat.

Hofrådens Hus er blevet et rigtig flot hus på Storegade, og set fra havesiden er det virkelig blevet forvandlet.

Desværre kunne vi ikke redde sidebygningen, og til sidst blev risikoen for sammenstyrtning så stor at vi måtte ”kappe” en wire, og lade den falde sammen på et tidspunkt hvor vi var på stedet. Bygningen er ikke bevaringsværdig, men vi synes alligevel, at det er rigtig ærgerligt, og vi vil gerne holde fast i, at den på et tidspunkt skal genopbygges.

Lige nu snakker vi om, hvad vi skal gøre med resterne af bygningen. Fjerne det hele,- eller forsøge at redde mursten og teglsten; men det skal kunne ske uden risiko for ulykker.

Lige nu er vi ved at planlægge de næste projekter for Hverdagsholdet. Vi vil f.eks gerne forbedre adgangsforholdene til bagdøren, og etablere faste steder for vores borde-bænkesæt.

Indenfor har vi planer om at etablere et midlertidigt mødelokale, køkken og toilet.

I bestyrelsen har vi et fantastisk godt samarbejde, men må desværre tage afsked med Niels Steenfeldt og Jakob Bøving Larsen. Niels rejser fra byen, og Jakob har svært ved at finde tiden til arbejdet samtidig med et fuldtidsarbejde. 1000 tak til begge for deres indsats.

Peter Thomsen er suppleant for Niels, og indgår i bestyrelsen. Vi er i fuld gang med at finde en erstatning for Jakob, og håber det lykkes i begyndelsen af det nye år.

I bestyrelsen har vi blandt andet arbejdet på at revidere vedtægterne for Hofrådens Hus S/I, og forventer de bliver godkendt i begyndelse af 2023. Fokus 2023 i bestyrelsen bliver fase 3 renoveringen, der omfatter den indvendige renovering. En kæmpe udfordring, hvor der blandt andet skal findes minimum 6 Million kr.

Til slut vil vi gerne takke alle for interessen og støtten til renovering af huset, og ønske jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Bestyrelsen for Hofrådens Hus v/Jan Matzen

Udgivet i Hofrådens Hus.