Om foreningen

Mundskænkens hus, Storegade 23

Velkommen til Hertugbyens Bevaringsforening

Den centrale del af Hertugbyen Augustenborg udgør et kulturmiljø, der er uden sidestykke i Danmark. Det er en slotsby fra senbarokken, hvor slot, økonomibygninger og et lille tilknyttet bymiljø udgør et enestående hele, der er blevet til inden for få årtier sidst i 1700-tallet.

Det lille bymiljø med en række fredede og   bevaringsværdige huse udgør en vigtig del af helheden, men trænger til hjælp for at blive bevaret.

Derfor tog nogle ildsjæle i januar 2015 initiativ til at oprette Hertugbyens Bevaringsforening (HB) med henblik på at bevare og udvikle den gamle bydel i Augustenborg. Foreningen har nu godt 300 medlemmer.

Med de mange medlemmer og ildsjæle er Hertugbyens Bevaringsforening en forandrings skabende bevægelse.

Det arbejder vi for

Foreningen arbejder helt overordnet for at gøre byen mere attraktiv gennem en række visioner:

  • At de gamle bevaringsværdige og fredede byhuse renoveres og bliver til attraktive boliger og forretninger.
  • At Hertugbyen Augustenborg bliver til et kulturelt samlingspunkt.
  • At skabe vækst hvor specialforretninger, cafeer, kunst og kulturarv samles i et blomstrende by- og forretningsliv.
  • At skabe en helhed, hvor kunst, arkitektur og Augustenborgs 366 år lange historie bliver en turistmagnet.

Foreningens aktiviteter og arbejdsmetoder

HB arbejder for sine visioner gennem en række projekter og aktiviteter. Det er både projekter om forskønnelse af byen såvel som projekter til at skaffe finansiering til bevaringsaktiviteter. HB har indtil 2020 støttet Hofrådens Hus med mere end 200.000 kr.

Frivillige gør en forskel
Mange medlemmer arbejder som frivillige ved foreningens aktiviteter og arrangementer, samt ved restaureringen af Hofrådens Hus. Kontakt os, hvis du også vil være med.

Hofrådens Hus

Viser Storegade i 70érne
Storegade i 70érne

Hofrådens Hus er et af de største projekter HB arbejder med. Huset er et fornemt rokokohus, som blev opført i 1774 som embedsbolig for hertugens administrative førstemand og rådgiver – den såkaldte Hofråd. Med sine markante proportioner satte huset sit præg på gadebilledet som det største og fornemste og danner midtpunkt for en række fredede eller meget bevaringsværdige bygninger.

I 2015 dannede Hertugbyens Bevaringsforening sammen med Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland den selvejende institution Hofrådens Hus, som købte huset i 2016. Institutionens formål er at få huset istandsat og dermed redde huset, som et vigtigt led i et enestående kulturmiljø.

Hofrådens Hus viser vejen
Hofrådens Hus viser hvor langt frivillige kræfter kan nå gennem en fælles indsats. Hofrådens Hus inspirerer os alle til en fælles indsats for at løfte hele Hertugbyen.

Læs mere om Hofrådens Hus

Udviklings- og bevaringsprojekt for Hertugbyen

Stavensbølgade
Stavensbølgade

Sønderborg Kommune arbejder på et stort udviklingsprojekt for den gamle hertugby. Hertugbyen skal være et kulturelt fyrtårn i kommunen. Via fonde skal der skaffes midler til renovering af huse, gader og pladser i den gamle bydel.

HB’s rolle
HB bidrager med forslag, rådgivning og lokal forankring. HB vil i de kommende år have mange aktiviteter i forbindelse med projektet. Det er en nøgleopgave for HB at bidrage til projektet og samtidig sikre, at byens interesser bliver hørt.

Andre projekter

Takket være midler fra Sønderborg Kommune og donationer har HB siden 2015 igangsat en række forskønnelsesarbejder, herunder at gøre hovedgaden og de tilstødende pladser mere attraktive, samt at synliggøre Slotsparkens sjældne træer.
Projektet er omtalt her

HB udgiver i oktober 2019 en bog om Augustenborgs gamle bydel og de mange fredede og bevaringsværdige huse.
Projektet er omtalt her

Se omtale af by projekter