Om foreningen

Med sine 300 medlemmer og mange ildsjæle er Hertugbyens Bevaringsforening en forandrings skabende bevægelse. Vi samarbejder med byens mange foreninger, så vi i fællesskab kan give byen et løft og skabe positive forandringer for fremtiden.

Visioner

  • At de gamle bevaringsværdige og fredede byhuse renoveres og bliver til attraktive boliger og forretninger.
  • At gøre Hertugbyen Augustenborg til et kulturelt samlingspunkt.
  • At skabe vækst med udbud af specialforretninger, beværtning, oplevelseshistorie, masser af kunst og et blomstrende by- og forretningsliv.
  • At skabe en helhed, hvor kunst, arkitektur og Augustenborgs 366 år lange historie bliver en turistmagnet.
  • Kort sagt: At gøre byen mere attraktiv

 

Baggrund

I Augustenborg har byens borgere og turister gennem en årrække kunnet iagttage, at mange af de gamle smukke huse i Storegade forfaldt. En gruppe ildsjæle tog derfor initiativ til at danne en forening med henblik på at bevare og udvikle den gamle bydel i Augustenborg.

Hertugbyens Bevaringsforening (HB) blev dannet i januar 2015 og har nu godt 300 medlemmer.

Juli 2015 stiftedes en selvejende institution Hofrådens Hus S/I, som overtog det fredede hus Hofrådens Hus, Storegade 11.  Institutionen fik til formål at istandsætte det forfaldne og fredede hus for fondsmidler og frivillig arbejdskraft.

HB samarbejder med Sønderborg Kommune om udarbejdelse af en helhedsplan for den gamle hertugby (Hertugbyen Augustenborgs udvikling og bevaring). Denne ambitiøse helhedsplan skal danne grundlag for ansøgninger til ”store fonde” for renovering af de gamle og bevaringsværdige huse og forskønnelse af den gamle bydel.

Takket være midler fra Sønderborg Kommune og donationer har HB siden 2015 igangsat en række forskønnelsesarbejder, herunder at gøre hovedgaden og de tilstødende pladser mere attraktive, samt at synliggøre Slotsparkens sjældne træer. Projektet er omtalt her.

HB udgiver i oktober 2019 en bog om Augustenborgs gamle bydel og de mange fredede og bevaringsværdige huse. Se mere her.