Borgerworkshop og Byudviklingsmesse i Augustenborg

Borger Workshop

Hertugbyens Bevaringsforening arrangerer i samarbejde med flere andre foreninger en Borgerworkshop og Byudviklingsmesse i forbindelse med kommunens Masterplan for Hertugbyen.

Eventen gennemføres i Augustenborg Hallen søndag den 12. juni kl. 13 – 17.

Det handler om Augustenborgs fremtid.

Augustenborgs fremtid afhænger af, at det lykkes at renovere og genopbygge Augustenborgs gamle bydel og havn, et projekt som kommunen er i gang med at beskrive i en Masterplan for Hertugbyen.

Det handler også om, at vi ønsker Augustenborg bliver det næste fyrtårnsprojekt i Sønderborg kommune og dermed for alvor kommer til at rykke på udvikling og vækst.

Derfor vil Hertugbyens Bevaringsforening sætte mere fokus på projektet og Masterplanen. Det er formålet med denne borgerworkshop og byudviklingsmesse i Augustenborg.

Målet er at skabe stor lokal opbakning og engagement omkring Masterplanen for renovering og genopbygning af Hertugbyen. Vi håber rigtig mange vil deltage og være med til at diskutere løsninger og bidrage med deres ønsker og forslag til, hvordan Augustenborg skal se ud i fremtiden. Borgerworkshoppen skal også bruges til at samle borgernes anbefalinger til Masterplanen, så byråd og forvaltning i Sønderborg kommune får et bredere grundlag for at lave en endnu bedre og endnu mere relevant Masterplan.

Ide og format.

Borgerworkshoppen bliver gennemført som en messe med en række messestande, med hver sit tema i relation til Masterplanen. Vi har fået en række spændende og vidende mennesker til at deltage og inspirere os med indlæg, som sætter Hertugbyen i nationalt og internationalt perspektiv. Messestandene viser masser af billeder fra byen, både fra før og nu, samt Rønnow arkitekternes visualiseringer. Rønnow arkitekterne har lavet et stort projekt om Augustenborgs fremtid og de vil fortælle om deres anbefalinger og visioner for, hvor flot og indbydende byen kunne tænkes at se ud i fremtiden.

Der bliver rejst en række spørgsmål om praktiske konsekvenser for de mennesker, der skal bo og leve i byen. Der bliver fremlagt forslag til løsninger, som messegæsterne kan debattere og deltage i afstemninger om. Samtidig kan gæsterne foreslå deres helt egne ideer og projektforslag. Forslag og afstemninger bliver efterfølgende samlet til et sæt anbefalinger til byråd og forvaltning.

For at gøre messen til en attraktiv ramme for en hyggelig søndag eftermiddag sammen med hele familien, vil der også være kunstudstilling, levende musik, mad og drikke, udstilling af brandbiler og hoppeborg til børnene.

Program

Programmet omfatter følgende temaer og messestande:

 1. Storegade, Slotsalle samt byens pladser, visioner for udseende og indretning fra Rønnow arkitekterne.
 2. Trafik og parkering, hvad gør vi med trafikken i den gamle bydel?
 3. Rønnow arkitekterne, hvad anbefaler eksperterne og hvorfor? (Mød arkitekterne fra Rønnow, som har udarbejdet en omfattende analyse med anbefalinger og visioner for Hertugbyen)
 4. Parken, skoven og alleerne, hvordan skal naturen udvikles og beskyttes?
 5. Turisme og erhverv, hvordan kan vi få vækst i erhvervslivet? (Augustenborg Erhvervsforening)
 6. Havnegruppens planer og ideer, (Havnegruppen under Hertugbyens Udviklingsforum)
 7. Hofrådens Hus, det lokale fyrtårnsprojekt. Om renoveringen af Hofrådens Hus og det frivillige arbejde med huset.

Indlæg fra scenen.

Igennem eftermiddagen vil der være korte indlæg fra scenen, som sætter Hertugbyens renovering og udvikling i et større perspektiv og inspirerer gæsterne på byudviklingsmessen.

Efterfølgende kan publikum tage en snak med foredragsholderne ved messens Meeting Point.

 • Historien – hvad gør Hertugbyen til noget særligt i nationalt og internationalt perspektiv? Enhedsleder historie Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland
 • Rønnow arkitekterne, analyse, anbefalinger og visioner for Hertugbyen. Arkitekt og partner Inge-Lise Kragh og arkitekt Erica Heyckendorff, arkitektfirmaet Rønnow.
 • Christiansfeld, hvordan lykkedes det at gennemføre renoveringen af Christiansfeld over en 15-årig periode og komme på Unesco’s verdensarvsliste? Kulturarvschef & Unesco Site Manager Steen Rosenvinge Lundbye, Kolding Museum
 • Bevaringsfonden for fæstningsbyen Fredericia, arkitekt og byplanlægger Louise Thaysen Raun.

Side events.

For at gøre dagen hyggelig, levende, stemningsfuld og interessant for både store og små, er der en række side events på de tilstødende arealer.

 • Cafeen: Servering af diverse forplejning, øl, vand, kaffe og kage, ringriderpølser.
 • Atriumgården: Musik ved den engelske komponist Paul Eastham (www.pauleastham.com ).
 • Stande for foreninger, som deltager i messen.
 • Kunstpunkt udstiller malerier og andre kunstværker i foyer og på gangarealer.
 • Brandværnet udstiller brandbiler for børn og barnlige sjæle, og der vil være hoppeborg til børnene.

Der er fri adgang til messen for alle interesserede.

Samarbejdspartnere.

Hertugbyens Bevaringsforeninger arrangerer messen i samarbejde med Kunstpunkt, Augustenborg Erhvervsforening, Havnegruppen fra Hertugbyens Udviklingsforum, Augustenborg Brandværn.

“GØR BYEN REN” mandag den 30. maj fra kl. 9-13

Mandag den 6. juni er der atter Kgl. Ballet i Augustenborg Slotspark. Vi tror der kommer rigtig mange gæster til byen denne dag, og vil gerne vise byen fra sin smukkeste side.

Derfor vil vi som sidste år iværksætte aktiviteten ”Sammen gør vi byen ren,” hvor vi på Storegade, Louise Augustas plads og Slotsallé fjerner ukrudt og cigaretskod.

Vil du hjælpe, bedes du kontakte Jytte Urban på mobil 22 93 57 06 eller mail:
Jytte-bay@outlook.dk gerne så hurtigt som muligt, men senest tirsdag den 24 maj.
Mødested er ved Hofrådens hus hvor vi også slutter dagen.
Som tak for indsatsen, runder vi af med en ringrider pølse og noget læskende til halsen.
Vel mødt med højt humør og god energi mandag den 30. maj kl. 9!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Hertugbyens Bevaringsforening

Nye aktiviteter og flere medlemmer i Hertugbyens Bevaringsforening!

Foreningen har pt. ca. 300 medlemmer og det er rigtig flot.

Men vi kan styrke udviklingen af Hertugbyen Augustenborg endnu bedre med flere medlemmer. Det vil vise kommunen, fonde, virksomheder og andre samarbejdspartnere, at byens borgere virkelig bakker op om at skabe mere udvikling i byen.

Dermed er foreningen og medlemmerne med til at sikre, at drømmen om en genfødt Hertugby bliver til virkelighed.

Ved at være medlem, er du med til at sikre Hertugbyen Augustenborg indflydelse på den store forandringsproces, som kommer til at foregå de kommende år.

Derfor, meld dig ind nu og hjælp Hertugbyen Augustenborg. Det koster ikke ret meget, men det gør en kæmpe forskel.

Klik her for at melde dig ind: Bliv medlem af Hertugbyens Bevaringsforening

Se her hvad du som medlem kan være med til at støtte i 2022:

Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med en række forslag til aktiviteter og projekter i 2022. Se herunder hvad det er:

Masterplan for Hertugbyen Augustenborg.

Kommunen har netop søsat det store projekt om Masterplanen ved et borgermøde den 25. januar. Det er et afgørende projekt for byen og det vil Bevaringsforeningen selvfølgelig deltage i. Vi vil både bidrage til at gøre projektet endnu bedre, men også sikre, at borgerne i Augustenborg bliver hørt, forstået og får vore interesser tilgodeset.

”Gør Byen ren” -weekend forår 2022

Rengøringskampagnen sidste år var en stor succes, så det vil vi gentage i år. Vi vil gøre byen flot og indbydende til forår og sommer.

Studietur til Højer

Højer har undergået en stor forvandling, som ligner den der lægges op til med Masterplanen for Augustenborg. Derfor vil vi gerne arrangere en studietur til Højer, som kan give inspiration til at bidrage til Masterplanen.

Sommerfest august 2022

Sidst års sommerfest var et tilløbsstykke og det vil vi gerne gentage i år. Det er altid dejligt med hyggeligt samvær til god musik og gerne i godt vejr!

Julemarked november 2022

Foreningen vil gerne sammen med andre foreninger i byen arrangere et julemarked, hvor turister og byens borgere kan få gang i julestemningen i Hertugernes Augustenborg.

Sponsorkampagne for Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har brug for mange penge til renoveringen. Bevaringsforeningen vil arbejde med at skaffe sponsorer til huset, så der kan skaffes et ekstra bidrag til det store arbejde, som de frivillige i Hofrådens Hus udfører.

Håndværkerdag med vejledning om bevaring og renovering

Vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige huse skal ske med omtanke og respekt for de oprindelige materialer og metoder. Derfor vil Bevaringsforeningen lave et eller flere arrangementer, hvor husejere og andre der interesserer sig for bevaring, kan få råd og vejledning i hvordan det gøres.

Et medlemskab støtter foreningens mange aktiviteter, men det tjener også nogle overordnede formål:

Derfor er det vigtigt med mange medlemmer:

 • I fællesskab styrker vi udviklingen af Hertugbyen Augustenborg
 • I fællesskab viser vi, at borgerne bakker op om Hertugbyen
 • I fællesskab sikrer vi Augustenborg indflydelse på byens forandring
 • I fællesskab kan vi glæde os over en flot Hertugby vi alle kan være stolte af

Hvad enten du bare vil støtte foreningens arbejde, eller deltage aktivt i aktiviteter og projekter, så er din medvirken værdifuld.

Vi ser frem til at byde dig velkommen! Klik her: Bliv medlem af Hertugbyens Bevaringsforening

Venlig hilsen

Hertugbyens Bevaringsforening

Ruths hus

Jul i den gamle Købmandsgård

Indbydelse til

Jul i den gamle købmandsgård, Storegade 19.

Lørdag den 20. november kl. 10-16 åbner vi dørene til den julepyntede købmandsgård.

I stuerne i Ruths hus vil der være udstillet skulpturer og Lokalhistorisk Arkiv og Bevaringsforeningen vil hver have en stand. Bevaringsforeningen sælger forskellige drikkevarer kolde såvel som varme.

Lokalhistorisk Arkiv sælger antikvariske bøger, hånddrejede træjulemænd og kort.

I den store lade udstiller 6 kunstnere og her vil der være mulighed for at købe varm gullaschsuppe og fadøl.

Mød op til et par hyggelige timer, hvor du i smukke rammer kan lytte til julemusik, finde lige den særlige julegave, eller bare slappe af i de julesmykkede omgivelser.

Overskuddet af arrangementet går til bevaringsarbejde her i byen, og er støttet af Sønderborg kommunes Covid 19 pulje.

Vi er tre kvinder, Jane Olsen fra cafe Emma`s, Mette Henriksen fra Augustenborg- Food- Projekt og Jytte Urban fra Bevaringsforeningen, som er sammen om at arrangere ”Julehygge i Augustenborg”.

Inviter naboer og venner med til en hyggelig tur gennem den julepyntede by.

Hjertelig velkommen til et par hyggelige timer i Den gamle købmandsgård, Storegade 19, lørdag den 20. november fra 10 – 16.   

Ruths hus

Fredagsmøderne starter igen

Endelig, endelig kan foreningsaktiviteterne genoptages, og fredagsmøderne i Ruths hus, Storegade 19, kan igen holdes.

Fredagsmøder er ikke blot for medlemmer, derfor er alle interesserede velkomne.

I aktivitetsudvalget har vi udarbejdet et program for resten af året, og vi glæder os til at se jer alle igen.

 • Fredag den 3. september fra 16-18 sangeftermiddag
 • Fredag den 8. oktober fra 16-18 holdes mødet på Augustiana hvor Hanne Lundgren N. fortæller og viser rundt.
 • Fredag den 5. november fra 16-18 sangeftermiddag
 • Fredag den 3. december fra 16-18 vi synger julen ind og Elisabeth Krarup Jensen fortæller om advent.

Velkommen til fredagsmøderne, tilmelding er ikke nødvendig. Vi glæder os til atter at kunne være forsamlet!

                                                     Venlig hilsen

                                                  Aktivitetsudvalget

Hertugbyens Bevaringsforening gør rent

Onsdag den 9. juni 2021 havde Bevaringsforeningen taget initiativ til at få gjort rent i den gamle bydel i Augustenborg, nemlig Storegade og Slotsalle. Frivillige fra foreningen fjernede ukrudt fra fortovene, klippede hæk og fejede, så byen igen kunne præsentere sig fra sin bedste side. Foreningen ville dermed også opfordre beboerne til at være med til at passe på vores by og sørge for at den tager sig godt ud. Men det var også for at byen skulle være pæn for de mange gæster, der forventes at komme torsdag til den Kongelig Ballets forestilling.

Se alle billederne her.

Generalforsamling

Hertugbyens Bevaringsforening indkalder til generalforsamling tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19 i Kultursalen, Augustenborghallerne.

Alle medlemmer af Hertugbyens Bevaringsforening har adgang til generalforsamlingen

Generalforsamlingen skulle være afholdt i marts, men på grund af Corona restriktionerne kunne det ikke lade sig gøre. Nu er forsamlingsforbuddet endelig lempet så meget, at vi igen kan mødes og dermed afholde generalforsamling.

Bestyrelsen ser frem til at vi igen kan mødes og håber at rigtig mange medlemmer vil deltage. Mødet finder sted i Kultursalen, hvor vi kan overholde afstandskravene.

Her er et link til indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden: https://usercontent.one/wp/www.hertugbyen.dk/wp-content/uploads/2021/05/Indkaldelse-til-generalforsamling-2021.pdf?media=1648757618

Vel mødt til generalforsamling!

Minimuseet

Minimuseet er igen åbent!

Minimuseet og turistinformationen i Augustenborg åbnede igen for sommersæsonen 1. april 2021. Du finder det i det østlige hjørne af Slotsgården og det er åbent dagligt fra kl. 10 til kl. 18.

Minimuseet drives af frivillige fra Hertugbyens Bevaringsforening. De sørger for dagligt at åbne og lukke stedet og sørger for at der bliver fyldt op med brochurer og turistinformation fra Visit Sønderborg.

Minimuseet fungerer både som et lille museum og som turistinformation. Museet fortæller om slottets og hertugernes historie igennem en række plancher på tre sprog. Der er også standere med information for turister og et udvalg af brochurer om byen og egnen.

Her kan man finde brochuren om parkens sjældne træer, som kan fungere som guide for en spændende tur rundt i parken og skoven. Det er også her man kan finde information om hvor bogen om Augustenborg kan købes. Det er bogen “Flækken Augustenborg – kom indenfor”, som fortæller om Hertugbyens historie og især om en række af de unikke gamle huse fra 1700- tallet. Bogen findes både på dansk og på tysk.

keramik

Udstilling i Ruth hus

Hertugbyens Bevaringsforening er begyndt et samarbejde med Kunstværket og Kunstpunkt.

Kunstnerne udstiller deres værker i vinduerne i Ruths hus. Det skaber mere liv i huset og i gadebilledet.

Fra 28. februar til 30. april udstiller:

Laila Olsen

Inken Østerby

Gunhild Bloch

Inge Hingst

Vil man i kontakt med kunstnerne kan du finde oplysninger på Kunstværket