Den selvejende institution Hofrådens Hus

I juli 2015 stiftedes den selvejende institution Hofrådens Hus S/I, som overtog det fredede hus Hofrådens Hus, Storegade 11.
Institutionen fik til formål at istandsætte det forfaldne og fredede hus for fondsmidler og frivillig arbejdskraft.

Fra vedtægterne fremgår det, at institutionen har til formål at erhverve, renovere, drive og udvikle ejendommen beliggende Storegade 11, 6440 Augustenborg.
Mere detaljeret betyder det, at institutionen har til formål at gennemføre en fuldstændig restaurering af Hofrådens Hus og sikre, at denne gennemføres med støtte og på baggrund af den størst mulige sagkundskab og ekspertise såvel under projektering som udførelse, således at huset efter endt restaurering fremstår med størst mulig autenticitet.

Desuden vil man søge sidebygningen fredet og sikre, at denne samt husets haveanlæg restaureres/genskabes i størst muligt omfang.

Dernæst er det institutionens formål at sikre, at hele ejendommen efter en restaurering anvendes til offentlige formål, der er med til at formidle og styrke den mest mulige autentiske oplevelse og formidling af den historiske Hertugby Augustenborg. Offentlige formål kan bl.a. være kulturhistoriske udstillinger og arrangementer samt lignende tiltag, til glæde for byens borgere og besøgende og til fremme af turismen.

Bestyrelsen for Hofrådens hus er sammensat af medlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening, Museum Sønderjylland og Sønderborg kommune.

Hertug borgerne satte i dag deres spor i Augustenborg. Stort besøg og stor begejstring for engagementet, - aktivt og informativt inspirerende. Resultaterne vil blive gennemarbejdet og “værdisat” efter prioritering og derefter givet videre til arbejdsgrupperne og Sønderborg Kommune.Og husk, vi skal selv arbejde for vores drømme…. ... Læs mereLæs mindre
Læs på Facebook
Så gøres der klar til Augustenborg byudviklings workshop søndag kl. 13 - 17 i Augustenborghallerne. Kom og vær med til at sætte dine spor på fremtidens hertug by. ... Læs mereLæs mindre
Læs på Facebook
Kom og sæt dine spor på søndag … ... Læs mereLæs mindre
Læs på Facebook