Den selvejende institution Hofrådens Hus

I juli 2015 stiftedes den selvejende institution Hofrådens Hus S/I, som overtog det fredede hus Hofrådens Hus, Storegade 11.
Institutionen fik til formål at istandsætte det forfaldne og fredede hus for fondsmidler og frivillig arbejdskraft.

Fra vedtægterne fremgår det, at institutionen har til formål at erhverve, renovere, drive og udvikle ejendommen beliggende Storegade 11, 6440 Augustenborg.
Mere detaljeret betyder det, at institutionen har til formål at gennemføre en fuldstændig restaurering af Hofrådens Hus og sikre, at denne gennemføres med støtte og på baggrund af den størst mulige sagkundskab og ekspertise såvel under projektering som udførelse, således at huset efter endt restaurering fremstår med størst mulig autenticitet.

Desuden vil man søge sidebygningen fredet og sikre, at denne samt husets haveanlæg restaureres/genskabes i størst muligt omfang.

Dernæst er det institutionens formål at sikre, at hele ejendommen efter en restaurering anvendes til offentlige formål, der er med til at formidle og styrke den mest mulige autentiske oplevelse og formidling af den historiske Hertugby Augustenborg. Offentlige formål kan bl.a. være kulturhistoriske udstillinger og arrangementer samt lignende tiltag, til glæde for byens borgere og besøgende og til fremme af turismen.

Bestyrelsen for Hofrådens hus er sammensat af medlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening, Museum Sønderjylland og Sønderborg kommune.

Facebook opslag

Der var igen aktivitet i Ruths hus i eftermiddags. Trods vejret havde mange fundet vej til de hyggelige stuer, og snakken gik over kaffe, vin og øl. En sang blev det også til – ”De smukke unge mennesker” af Kim Larsen. Batteriet i kameraet løb tør, så jeg fandt et foto fra familiealbummet.

Det passer godt til den historie Thomas fortalte om mindetavlerne der har hængt på H.C. Andersens lindetræ i parken. På dette billede ses det tyske skilt, der blev fjernet i nattens mulm og mørke før afstemningen i 1920 – og det er ganske vist.

Siden kom der et dansk skilt på træet. Nu står træet ikke længere, da en storm tog det her i starten af året. Ærgerligt, men det måtte jo ske før eller siden.
... Læs mereLæs mindre

Læs på Facebook

Vi åbner igen døren til Ruth's hus.
Fredagsmøde den 3. juli fra kl. 16.00-18.00 i Ruths hus, Storegade 19

Aktivitetsudvalget vil sørge for godt vejr, så vi kan opholde os i haven og på gårdspladsen.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig eftermiddag, hvor der som sædvanligt kan købes kaffe, øl og vand.
... Læs mereLæs mindre

Læs på Facebook

Forårsfest i Hofrådens Hus
Alle de frivillige på Mandagsholdet har holdt en velfortjent forårsfest i flot vejr i haven ved Hofrådens Hus. Holdet mødes hver mandag og arbejder på huset. Nu mangler kun den ene gavl at blive kalket inden sommerferien starter. Det er en fantastisk indsats der bliver gjort og stille og roligt bliver mere og mere af huset renoveret. Formanden Jan Matzen overrakte en vingave til Flemming Thøisen og Oggi (Svend Åge Christensen), som begge har ydet en særlig indsats med murværket.
Se alle billederne og mærk den dejlige stemning på holdet og i haven ved Hofrådens Hus!
... Læs mereLæs mindre

Læs på Facebook