Hofrådens Hus takker

Hofrådens Hus er afhængig af støtte til driften af huset, og til at gennemføre projekter

I forbindelse med den årlige drift af huset, skylder vi en stor tak til:

Sønderborg Kommune, der støtter os årligt:

2019              36.000kr

2020              36.000kr

2021              25.000kr

2022              15.000kr

Hertugbyens Bevaringsforing, der støtter os inkl. indtægt fra bogsalg og gaver:

2019              88.400kr

2020              55.500kr

2021              27.500kr

I forbindelse med tagprojektet i 2018 på 2.100.000kr har flg. støttet:

 • Slots- og Kulturstyrelsen med 1.000.000kr
 • Fabrikant Mads Clausen fond med 100.000kr
 • Linak med 100.000kr
 • SE Vækstpulje med 100.000kr
 • BHJ fonden med 50.000kr
 • Sonning fonden med 150.000kr
 • Sønderborg Kommune med 90.000kr

Og efterfølgende da budgettet blev overskredet med ca. 510.000kr:

 • Fabrikant Mads Clausen fond med 35.000kr
 • Medlemmer af Hertugbyens Bevaringsforening har bidraget med ca. 75.000kr
 • Sønderborg Kommune har givet anlægsstøtte på 400.000kr

Hvorefter Hofrådens Hus var gældfri med udgangen af 2019

I forbindelse med facade- og haverenovering i 2019 og 2020:

 • Sønderborg Golfklub for at vi kunne låne en såmaskine i september 2019 i forbindelse med vores have projekt
 • Thøisen Murerfirma fordi det gav os en special pris for leje af stillads til facaden i efteråret 2019
 • Møldrup-el fordi de gav os en special pris da vi skulle have ordnet vores eltavle i december 2019
 • Vesterled Teglværk for at de har foræret os  mursten i special udgave, og til Mia fordi hun skaffede kontakten i januar 2020. Nu kan vi få lavet østgavlen færdig og gøre klar til kalkning.

 

 • Als Bilindretning v Hans Overby, fordi vi kunne låne trailer til special pris igennem 2019 og 2020.
 • Alle som har givet gavebidrag og /eller købt bogen ”Flækken Augustenborg - Kom inden for" .

 

Projekter i 2021.

I forbindelse med præsentations materiale for Hofrådens Hus:

 • Mange tak til Lars Tholanderfor at lave et flot layout og logo, og til Minna Halberg for at revidere teksterne.

I forbindelse med LAG projektet i 2021:

 • Tak til LAG for støtte på ca. 60.000kr til kloakering, omlægning af brosten og facaderenovering
 • 1000 tak til Steffan Lassenfor hjælp med at lægge brostenene, vejledning og for lån af diverse værktøjer. Det var et kæmpearbejde for vores gamle knæ, og man kan godt se hvor det er Steffen som har lagt stenene! Stor respekt til fagfolkene.

 I forbindelse med sikring af sidebygningen:

 • Tak til MJ Værft for grej til brug for sikring af baghuset

 I forbindelse med Vindues- og dør renoveringen i 2021-2022:

 • Vi har nu finansieringen på plads, og takker for bidrag fra:

Fabrikant Mads Clausen fonden                                                                                       50.000kr

Linak A/S                                                                                                                               100.000kr

Slots- og Kulturstyrelsen                                                                                                   243.000kr

Sønderborg Kommune                                                                                                       700.000kr

 • Endvidere står Sønderborg Kommune for mellemfinansiering af projektet. Mange tak for det.
 • Vi vil også gerne takke DAVIDSEN A/S, Høruphav for råd og vejledning i forbindelse med etablering af arbejdspladser for de frivillige i huset.

Tak til Hertugbyens Udviklingsforum for økonomisk støtte på 7.500kr til borde-bænkesæt i haven.