Vedtægter for Hofrådens Hus S/I

Hofrådens Hus blev stiftet som selvejende institution den 6. juli 2015.

Se de gældende vedtægter her: Vedtægter for Hofrådens Hus S/I april 2023