Nye aktiviteter og flere medlemmer i Hertugbyens Bevaringsforening!

Foreningen har pt. ca. 300 medlemmer og det er rigtig flot.

Men vi kan styrke udviklingen af Hertugbyen Augustenborg endnu bedre med flere medlemmer. Det vil vise kommunen, fonde, virksomheder og andre samarbejdspartnere, at byens borgere virkelig bakker op om at skabe mere udvikling i byen.

Dermed er foreningen og medlemmerne med til at sikre, at drømmen om en genfødt Hertugby bliver til virkelighed.

Ved at være medlem, er du med til at sikre Hertugbyen Augustenborg indflydelse på den store forandringsproces, som kommer til at foregå de kommende år.

Derfor, meld dig ind nu og hjælp Hertugbyen Augustenborg. Det koster ikke ret meget, men det gør en kæmpe forskel.

Klik her for at melde dig ind: Bliv medlem af Hertugbyens Bevaringsforening

Se her hvad du som medlem kan være med til at støtte i 2022:

Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med en række forslag til aktiviteter og projekter i 2022. Se herunder hvad det er:

Masterplan for Hertugbyen Augustenborg.

Kommunen har netop søsat det store projekt om Masterplanen ved et borgermøde den 25. januar. Det er et afgørende projekt for byen og det vil Bevaringsforeningen selvfølgelig deltage i. Vi vil både bidrage til at gøre projektet endnu bedre, men også sikre, at borgerne i Augustenborg bliver hørt, forstået og får vore interesser tilgodeset.

”Gør Byen ren” -weekend forår 2022

Rengøringskampagnen sidste år var en stor succes, så det vil vi gentage i år. Vi vil gøre byen flot og indbydende til forår og sommer.

Studietur til Højer

Højer har undergået en stor forvandling, som ligner den der lægges op til med Masterplanen for Augustenborg. Derfor vil vi gerne arrangere en studietur til Højer, som kan give inspiration til at bidrage til Masterplanen.

Sommerfest august 2022

Sidst års sommerfest var et tilløbsstykke og det vil vi gerne gentage i år. Det er altid dejligt med hyggeligt samvær til god musik og gerne i godt vejr!

Julemarked november 2022

Foreningen vil gerne sammen med andre foreninger i byen arrangere et julemarked, hvor turister og byens borgere kan få gang i julestemningen i Hertugernes Augustenborg.

Sponsorkampagne for Hofrådens Hus

Hofrådens Hus har brug for mange penge til renoveringen. Bevaringsforeningen vil arbejde med at skaffe sponsorer til huset, så der kan skaffes et ekstra bidrag til det store arbejde, som de frivillige i Hofrådens Hus udfører.

Håndværkerdag med vejledning om bevaring og renovering

Vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige huse skal ske med omtanke og respekt for de oprindelige materialer og metoder. Derfor vil Bevaringsforeningen lave et eller flere arrangementer, hvor husejere og andre der interesserer sig for bevaring, kan få råd og vejledning i hvordan det gøres.

Et medlemskab støtter foreningens mange aktiviteter, men det tjener også nogle overordnede formål:

Derfor er det vigtigt med mange medlemmer:

  • I fællesskab styrker vi udviklingen af Hertugbyen Augustenborg
  • I fællesskab viser vi, at borgerne bakker op om Hertugbyen
  • I fællesskab sikrer vi Augustenborg indflydelse på byens forandring
  • I fællesskab kan vi glæde os over en flot Hertugby vi alle kan være stolte af

Hvad enten du bare vil støtte foreningens arbejde, eller deltage aktivt i aktiviteter og projekter, så er din medvirken værdifuld.

Vi ser frem til at byde dig velkommen! Klik her: Bliv medlem af Hertugbyens Bevaringsforening

Venlig hilsen

Hertugbyens Bevaringsforening

Udgivet i Bevaringsforening.