Fyraftensmøde i Ruth’s hus

Hertugbyens Bevaringsforening inviterer til fyraftensmøde fredag den 7. februar kl. 16 – 18 i Ruth’s Hus, Storegade 19 i Augustenborg. Alle er velkomne.

Jul på Hertugslottet

Hertugbyens Bevaringsforening deltager med en stand på julemarkedet i Augustenborg, Jul på Hertugslottet. Her kan man få Glühwein, flotte juleting håndlavede i Augustenborg og ikke mindst den nye bog om Augustenborgs historie og kulturarv, “Flækken Augustenborg – kom indenfor”. Alt overskud går til bevaringsarbejdet og Hofrådens Hus i Augustenborg.

Når vi har Jul på Hertugslottet tilbyder vi selvfølgelig gode juleting. Billedet viser nogle af de flotte håndlavede juleting, som alle er fremstillet af naturmaterialer. De vil pynte i enhver juleudsmykning og er et bæredygtigt og lokalt alternativ til det man kan købe i supermarkedet.

Bogen”Flækken” Augustenborg – Kom inden for”


Bogen er alle tiders julegaveide til alle, der har en forbindelse til Augustenborg. Giv den som julegave til familie og venner, børn og børnebørn, som en kærlig erindring om deres forbindelse til Augustenborg. Brug den som mandel- eller værtindegave.

Bogen”Flækken” Augustenborg – Kom inden for” har ramt et tidspunkt, hvor der er et stort behov for at byens plads i Danmarkshistorien skal fortælles. Det er en kulturarv, som er vigtig for byens selvforståelse, og som gør byen attraktiv at besøge og bo i. Bogen fortæller historien om hertugerne, slottet og om den bydel der voksede op omkring slottet. Det er denne bydel der er enestående i Danmark og som Bevaringsforeningen arbejder for at bevare. Se også vores artikel om bogen her. Som et kuriosum fortæller bogen også, hvordan hertugernes historie endte på bunden af en natpotte!

Opmærksomheden omkring bogen har været stor. Det første oplag er snart solgt, og et nyt oplag er bestilt.

Jul på Slottet finder sted 22 til 24. november 2019 i Slotsgården ved Augustenborg Slot. Se hele det store program og alle udstillere på hjemmesiden her: https://jul.augustenborg.dk/

Mandagsholdet restaurerer Hofrådens Hus

Nu er facaden på Hofrådens Hus ved at være helt færdig og huset står flot i al sin pragt. Mandagsholdet er det hold af frivillige, der har leveret arbejdskraften. De har fra foråret og indtil nu mødtes hver mandag for at knokle med restaurering og oprydning. Mandag den 7. oktober gik holdet efter veludført arbejde på Emma’s for at få en velfortjent frokost. På billedet ses de fleste af holdet.

Vi siger en kæmpe tak til Mandagsholdet for den store indsats de har gjort. De har nu vist, at restaureringen af Hofrådens Hus er godt på vej. Vi kan takke holdet for, at Storegade nu har fået et flot hus at se på. Det løfter indtrykket af hele gaden og sender et signal om at Augustenborg løfter i flok.

Mandagsholdet består af følgende personer:

Niels Borg, Lars Olsen, Ervin Schrankenmuller, Wilford Hansen, Flemming Thøisen, Peter Buhl, Bjarne Juhl, Birger Baumann, Osvald Jensen, Jens Lorentsen, Ole Urban, Jan Matzen, Svend Aage Christensen (Oggi)          

Velkommen til vores nye hjemmeside

Det glæder os at byde velkommen til foreningens nye hjemmeside! Nu er vi igen klar til at vise hvad foreningen står for og hvad vi laver.

Kig rundt på siden og fortæl os hvad I synes og hvad i savner her på siden. Hjemmesiden vil hele tiden blive udvidet og forbedret, så jeres input er værdifulde for os.

Til en start finder I herunder et lille overblik over Hertugbyens Bevaringsforening. Velkommen!

Hertugbyens Bevaringsforening blev oprettet i 2015 og har siden sat sine aftryk i byen.

Det fredede hus, Hofrådens Hus, var i et voldsomt forfald. Foreningen satte sig for at redde dette store og smukke hertughus. Det lykkedes. I 2016 blev den selvejende institution Hofrådens Hus etableret af bevaringsforeningen, hvorefter den selvejende institution kunne overtage Hofrådens Hus, Storegade 11. Medlemmer af bevaringsforeningen har lagt og lægger fortsat mange timer i arbejdet med, at renovere huset. I skrivende stund er det lykkedes at få lagt nyt tag, og der arbejdes videre med mange forskellige opgaver.

I 2017 blev der holdt indvielse af projekt forskønnelse og renovering af byens torve og pladser. Gamle bænke blev udskiftet med københavnerbænke og træpullerter udskiftet til granitpullerter. Et projekt som bevaringsforeningen fik gennemført i et samarbejde med Sønderborg kommune.

Af andre spændende bevaringsopgaver påtog bevaringsforeningen sig opgaven at sikre, at det fredede hus Storegade nr. 19 ikke blev solgt på en tvangsauktion. På foranledning af bevaringsforeningen, blev huset i 2017 købt af hotelejer Mads Friis, Benniksgaard, og huses stueetage bruges af bevaringsforeningen til mødelokale. Den første fredag i måneden er der medlemsmøde fra 16-18.

I 2019 har bevaringsforeningen udarbejdet en brochure ”Hertugbyen  Augustenborgs  Slotspark ” som beskriver parkens sjældne træer samt forskellige seværdigheder. Brochuren kan hentes i det lille minimuseum ved slottets portbygning. Brochuren er blevet skabt i et samarbejde mellem KunstVærket og Lokalhistorisk  Arkiv for Augustenborg og omegn.

Bevaringsforeningen, har gennem årene skabt et netværk til mange af byens foreninger. Ved aktivt at inddrage andre foreninger, er det ligeledes lykkedes at få byens kunsthuse, til at udsmykke en tom piedestal  i et af byens anlæg med en meget smuk skulptur.

I løbet af 2019 udgiver bevaringsforeningen en bog om Augustenborg slot, byens fredede huse samt seværdige bygninger. Bogen er udarbejdet i et samarbejde med KunstVærket og Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn.

Et ambitiøst projekt ”Hertugbyen Augustenborg, bevaring og udvikling” blev på bevaringsforeningens foranledning iværksat af Sønderborg  kommune i 2016. Projektet indebærer en helhedsplan for renovering af den gamle bydel i Augustenborg. På nuværende tidspunkt, arbejder kommunen med at færdiggøre en endelig projektbeskrivelse, som efterfølgende skal indsendes til en eller flere store fonde.

Bevaringsforeningen består af en gruppe ildsjæle der altid er på vej og parat til nye bevaringsopgaver.

Jytte Urban, formand

Hertugbyens Bevaringsforening

Bogen om “Flækken

Ny bog om Augustenborgs betydning i danmarkshistorien med sine hertuger, deres liv og bygninger og tjenestehuse, udkommer den 8.oktober.

Reception d. 8. oktober kl. 16.00 – 18.00 i Hofrådens Hus, Storegade 11, Augustenborg

”Flækken” Augustenborg – Kom inden for, er et visuelt, moderne, kortfattet og overskueligt værk på 72 sider og forhandles i lokale butikker til kr. 150,-. Bogen omhandler tilblivelsen af Herregården Augustenborg og det efterfølgende slot og palæer samt de skiftende hertugers tjenesteboliger. Hertugbyens Bevaringsforening opfordrede Lars Tholander til at skrive bogen, og projektet er støttet økonomisk af Sønderborg kommune.

Kom inden for

Når man kommer kørende over dæmningen med det smukke Lillehav på højre side og marinaen og havnen med konturerne af et klokketårn på venstre side, føler man, at nu begiver man sig ind i et andet kapitel i vores moderne verden. Dette bliver bekræftet, når man kører mod slottet ad Storegade og Slotsallé med de gamle fredede hertughuse, der blev bygget til embedsfolk og håndværkere, som igennem tiderne servicerede de skiftende hertugfamilier.

Denne klynge af huse langs Storegade udviklede sig hurtigt og blev til en købstadsagtig bebyggelse, en mellemting mellem en landsby og en købstad og blev kaldt ”Flækken”.

Disse fredede hertughuse i “Flækken” er temaet og udgangspunktet for denne bog.

Hertugbyens Bevaringsforening opfordrede Lars Tholander til at forfatte denne bog.

Oprindeligt var der tale om en beskrivelse af 14 huse, en meget snæver målgruppe, og Lars Tholander har derfor udvidet målgruppen til også at omfatte andre seværdigheder i Augustenborg.

Bogen, Kom inden for, omhandler tilblivelsen af Herregården Augustenborg og det efterfølgende slot og palæer samt de skiftende hertugers tjenesteboliger. Dette er med til give forståelse for den fantastiske historie, Augustenborg har betydet for danmarkshistorien, og hvad disse hertughuse har rummet. Bogen slutter med et lille tidsbillede af “Flækken” i dag, eksempelvis om Augustenborg Roklub, der er den første idrætsforening i Augustenborg, med og uden damer, Sebbe Als, slotsparken med arboretet og bådelauget´s klubhus, der tidligere husede hospitalets septiktank.

Bogen er enkelt beskrevet med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv og materiale fra tidligere skrifter og bøger om Augustenborg og byens spændende historie.

”Flækken” Augustenborg – Kom inden for, er et visuelt, moderne, kortfattet og overskueligt værk på 72 sider og forhandles i lokale butikker til kr. 150,-.

Projektet om de sjældne træer i Slotsparken

Hertugbyens Bevaringsforening har inviteret til indvielse af projektet om de sjældne træer i Augustenborg Slotspark

Nu kommer de sjældne træer i Augustenborg Slotspark frem i lyset!

Augustenborg Slotspark har i mange år haft en velbevaret hemmelighed, som kun få har kendt til, nemlig at parken rummer en lang række sjældne og eksotiske træer fra andre dele af verden.

Nu har tre foreninger i fællesskab gennemført et projekt for at få træerne beskrevet og gjort til endnu en attraktion i Augustenborg.

Hertugbyens Bevaringsforening, Kunstværket og Lokalhistorisk arkiv har i samarbejde gennemført projektet. Der er udarbejdet en beskrivelse af træerne og opsat informationsskilte i parken, så gæster nu ikke kun kan nyde den smukke natur, men også blive klogere på de sjældne træer parken rummer.

Træerne omfatter så forskellige træer som et over 300 år gammelt egetræ, en californisk kæmpefyr, som kan blive 3000 år gammelt, et tempeltræ og mange andre.

Der er udarbejdet en informationsfolder og vejviser på dansk, engelsk og tysk, som vil blive stillet til rådighed for turister og lokale besøgende.

Hertugbyens Bevaringsforening arbejder for at bevare det gamle bymiljø omkring slottet i Augustenborg. De sjældne træer i parken er en del af vores fælles historie, som fortjener at komme frem i lyset. Projektet kunne lade sig gøre takket være det tætte samarbejde mellem tre foreninger, som deler interessen for byens historie og kulturarv. Det viser at vi kan nå store resultater, når de frivillige kræfter står sammen om at løfte projekter, der ellers ikke kunne gennemføres, siger Jytte Urban, formand for Hertugbyens Bevaringsforening.

Augustenborg tiltrækker hvert år tusindvis af turister og lokale besøgende. For os i Kunstværket er det vigtigt at bidrage til at få Augustenborg på landkortet. Skridt for skridt vil vi få samlet flere og flere brikker til fortællingen om Augustenborg, som i kraft af kultur, historie og natur er meget attraktiv. Det vil være til glæde for vore mange gæster, men ikke mindst for byens egne beboere, som med rette kan føle stolthed og glæde over deres hjemby, siger Lars Tholander, formand for Kunstværket.

Projektet er støttet af kommunens pulje for bystrategier med 58.000 kr.

Projektet indvies tirsdag den 2. juli kl. 19-21 på Augustiana, hvor alle er velkomne.