Hofrådens Hus

Hofrådens Hus – en perle i et enestående miljø

Velkommen til Hofrådens Hus og den nye hjemmeside!

Bestyrelsen er glade for at kunne byde velkommen indenfor på den nye hjemmeside! Den nye hjemmeside skal bruges til at udbrede kendskabet til Hofrådens Hus og det arbejde der foregår med restaurering af huset. Herunder er en lille status for arbejdet.

Storegade nr. 11

Et af de vigtigste og flotteste huse i det gamle Augustenborg er ”Hofrådens Hus” på Storegade nr. 11. Huset har været bolig for to såkaldte hofråder – mænd i de allerøverste positioner under hertugen. Huset er et fornemt rokokohus, formentlig fra 1774, om end med nogen ombygning i 1800-tallet. Huset er fredet, og ud over sine egne kvaliteter danner det midtpunkt for en række fredede eller i øvrigt meget bevaringsværdige bygninger.

Den selvejende institution

I 2015 dannede Hertugbyens Bevaringsforening sammen med Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland den selvejende institution Hofrådens Hus, som købte huset i 2016. Institutionens formål er at få huset istandsat og samtidig give det en central plads i en løftet hertugby. At redde og udvikle Hofrådens Hus er et mål i sig selv, men også et vigtigt led i at redde et enestående kulturmiljø og at gøre Augustenborg yderligere attraktiv både som bosætningssted og turistmål.

Istandsættelse af taget

Den samlede opgave med at få Hofrådens Hus sat i stand og indrettet til ny brug er omfattende og må ske i etaper. Det var fra begyndelsen klart, at taget skulle udskiftes hurtigst muligt. I 2018 blev taget udskiftet, og gavle og gesimser repareret. Taget er lagt fra ny, men der er udelukkende brugt gamle tagsten. Det meste af arbejdet er udført af professionelle håndværkere, men frivillige har ydet omkring 1.000 timer i forbindelse med nedtagning og rengøring af tagsten, løbende oprydning og til fjernelse af affald mv.

De frivilliges indsats

I 2019 har frivillige fortsat arbejdet. Indsatsen har været koncentreret om at gøre facaden pæn og om at få haven ryddet, planeret og tilsået med græs. Dette er nu næsten fuldført, udelukkende med frivillig arbejdskraft. I alt er der lagt ca. 700 timer i dette arbejde.

Fremtiden

I efteråret 2019 arbejdes der på en endelig plan for den fremtidige indretning og brug af Hofrådens Hus – bl.a. med input fra Hertugbyens Bevaringsforening. Med udgangspunkt i den vil de videre istandsættelses- og indretningsarbejder blive planlagt.

Udgivet i Hofrådens Hus.