Nyhedsbrev fra Hofrådens Hus februar 2022

Nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd.

Årsrapporten for 2021

Efter kommunevalget, har Sønderborg Byråd udpeget nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Hofrådens Hus.

De 2 nye bestyrelsesmedlemmer er Tom Hartvig Nielsen (A) og Niels Steenfeldt (C).

Tom sidder i byrådet, og er bosiddende i Fynshav. Niels sidder ikke i byrådet, og er bosiddende i Augustenborg. Som suppleanter er udpeget Bjørn Allerelli Andersen (A) og Peter Thomsen (V).

Det betyder også at vi har sagt farvel til 2 ildsjæle i bestyrelsesarbejdet,- nemlig til Aase Nygaard og Peter  Sandholdt. De har begge været med fra starten, og har gjort et kæmpe stort og værdifuldt arbejde i Hofrådens Hus. Vi skylder dem begge 2 en kæmpe tak,-uden dem var vi ikke nået så langt med renovering af huset.

Det er derfor også meget glædeligt at Aase har takket ja til at blive suppleant for de siddende bestyrelsesmedlemmer udpeget af Hertugbyens Bevaringsforening. De 2 øvrige suppleanter er Knud Vestergaard og Flemming Thøisen.

Oversigten for den nye bestyrelses kan ses under fanen ” Om Institutionen”

Årsrapporten for 2021 er nu også udarbejdet og godkendt, og kan ligeledes findes under fanen ”Om Institutionen”. Her kan man bl.a læse om et driftsresultat på + 3.600kr, og om de aktiviteter vi har gennemført i 2021.

Restaureringsarbejdet skrider fortsat godt frem. På hoveddøren er snedkerarbejdet afsluttet, der udestår kun låsetøj og bundskinne.  Alle de store vinduer på sydsiden er ligeledes afsluttet med hensyn til snedkerarbejdet.  For nordsidens vedkommende er der fremstillet 4 nye vinduer, og restaureringen af de 3 øvrige er langt fremskreden.  For det frivillige arbejde forestår nu en stor indsats på malerarbejdet, – i første omgang på rammerne.  Det har budt på nogen udfordringer at projektet skulle udføres i vinterperioden, – og derfor må malearbejdet på vindueskarmene vente til forårets komme. 

Vores gruppe af frivillige yder en hel utrolig indsats. Uden dem var vi ikke nået så langt.

Vi kunne godt bruge flere hænder,-så hvis du har lyst til at være med i fællesskabet, er du meget velkommen om mandagen kl 09:00 til 12:00

Bestyrelsen for Hofrådens Hus v/Jan Matzen

Udgivet i Hofrådens Hus.