Mandagsholdet restaurerer Hofrådens Hus

Nu er facaden på Hofrådens Hus ved at være helt færdig og huset står flot i al sin pragt. Mandagsholdet er det hold af frivillige, der har leveret arbejdskraften. De har fra foråret og indtil nu mødtes hver mandag for at knokle med restaurering og oprydning. Mandag den 7. oktober gik holdet efter veludført arbejde på Emma’s for at få en velfortjent frokost. På billedet ses de fleste af holdet.

Vi siger en kæmpe tak til Mandagsholdet for den store indsats de har gjort. De har nu vist, at restaureringen af Hofrådens Hus er godt på vej. Vi kan takke holdet for, at Storegade nu har fået et flot hus at se på. Det løfter indtrykket af hele gaden og sender et signal om at Augustenborg løfter i flok.

Mandagsholdet består af følgende personer:

Niels Borg, Lars Olsen, Ervin Schrankenmuller, Wilford Hansen, Flemming Thøisen, Peter Buhl, Bjarne Juhl, Birger Baumann, Osvald Jensen, Jens Lorentsen, Ole Urban, Jan Matzen, Svend Aage Christensen (Oggi)          

Velkommen til vores nye hjemmeside

Det glæder os at byde velkommen til foreningens nye hjemmeside! Nu er vi igen klar til at vise hvad foreningen står for og hvad vi laver.

Kig rundt på siden og fortæl os hvad I synes og hvad i savner her på siden. Hjemmesiden vil hele tiden blive udvidet og forbedret, så jeres input er værdifulde for os.

Til en start finder I herunder et lille overblik over Hertugbyens Bevaringsforening. Velkommen!

Hertugbyens Bevaringsforening blev oprettet i 2015 og har siden sat sine aftryk i byen.

Det fredede hus, Hofrådens Hus, var i et voldsomt forfald. Foreningen satte sig for at redde dette store og smukke hertughus. Det lykkedes. I 2016 blev den selvejende institution Hofrådens Hus etableret af bevaringsforeningen, hvorefter den selvejende institution kunne overtage Hofrådens Hus, Storegade 11. Medlemmer af bevaringsforeningen har lagt og lægger fortsat mange timer i arbejdet med, at renovere huset. I skrivende stund er det lykkedes at få lagt nyt tag, og der arbejdes videre med mange forskellige opgaver.

I 2017 blev der holdt indvielse af projekt forskønnelse og renovering af byens torve og pladser. Gamle bænke blev udskiftet med københavnerbænke og træpullerter udskiftet til granitpullerter. Et projekt som bevaringsforeningen fik gennemført i et samarbejde med Sønderborg kommune.

Af andre spændende bevaringsopgaver påtog bevaringsforeningen sig opgaven at sikre, at det fredede hus Storegade nr. 19 ikke blev solgt på en tvangsauktion. På foranledning af bevaringsforeningen, blev huset i 2017 købt af hotelejer Mads Friis, Benniksgaard, og huses stueetage bruges af bevaringsforeningen til mødelokale. Den første fredag i måneden er der medlemsmøde fra 16-18.

I 2019 har bevaringsforeningen udarbejdet en brochure ”Hertugbyen  Augustenborgs  Slotspark ” som beskriver parkens sjældne træer samt forskellige seværdigheder. Brochuren kan hentes i det lille minimuseum ved slottets portbygning. Brochuren er blevet skabt i et samarbejde mellem KunstVærket og Lokalhistorisk  Arkiv for Augustenborg og omegn.

Bevaringsforeningen, har gennem årene skabt et netværk til mange af byens foreninger. Ved aktivt at inddrage andre foreninger, er det ligeledes lykkedes at få byens kunsthuse, til at udsmykke en tom piedestal  i et af byens anlæg med en meget smuk skulptur.

I løbet af 2019 udgiver bevaringsforeningen en bog om Augustenborg slot, byens fredede huse samt seværdige bygninger. Bogen er udarbejdet i et samarbejde med KunstVærket og Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn.

Et ambitiøst projekt ”Hertugbyen Augustenborg, bevaring og udvikling” blev på bevaringsforeningens foranledning iværksat af Sønderborg  kommune i 2016. Projektet indebærer en helhedsplan for renovering af den gamle bydel i Augustenborg. På nuværende tidspunkt, arbejder kommunen med at færdiggøre en endelig projektbeskrivelse, som efterfølgende skal indsendes til en eller flere store fonde.

Bevaringsforeningen består af en gruppe ildsjæle der altid er på vej og parat til nye bevaringsopgaver.

Jytte Urban, formand

Hertugbyens Bevaringsforening

Hofrådens Hus

Hofrådens Hus – en perle i et enestående miljø

Velkommen til Hofrådens Hus og den nye hjemmeside!

Bestyrelsen er glade for at kunne byde velkommen indenfor på den nye hjemmeside! Den nye hjemmeside skal bruges til at udbrede kendskabet til Hofrådens Hus og det arbejde der foregår med restaurering af huset. Herunder er en lille status for arbejdet.

Storegade nr. 11

Et af de vigtigste og flotteste huse i det gamle Augustenborg er ”Hofrådens Hus” på Storegade nr. 11. Huset har været bolig for to såkaldte hofråder – mænd i de allerøverste positioner under hertugen. Huset er et fornemt rokokohus, formentlig fra 1774, om end med nogen ombygning i 1800-tallet. Huset er fredet, og ud over sine egne kvaliteter danner det midtpunkt for en række fredede eller i øvrigt meget bevaringsværdige bygninger.

Den selvejende institution

I 2015 dannede Hertugbyens Bevaringsforening sammen med Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland den selvejende institution Hofrådens Hus, som købte huset i 2016. Institutionens formål er at få huset istandsat og samtidig give det en central plads i en løftet hertugby. At redde og udvikle Hofrådens Hus er et mål i sig selv, men også et vigtigt led i at redde et enestående kulturmiljø og at gøre Augustenborg yderligere attraktiv både som bosætningssted og turistmål.

Istandsættelse af taget

Den samlede opgave med at få Hofrådens Hus sat i stand og indrettet til ny brug er omfattende og må ske i etaper. Det var fra begyndelsen klart, at taget skulle udskiftes hurtigst muligt. I 2018 blev taget udskiftet, og gavle og gesimser repareret. Taget er lagt fra ny, men der er udelukkende brugt gamle tagsten. Det meste af arbejdet er udført af professionelle håndværkere, men frivillige har ydet omkring 1.000 timer i forbindelse med nedtagning og rengøring af tagsten, løbende oprydning og til fjernelse af affald mv.

De frivilliges indsats

I 2019 har frivillige fortsat arbejdet. Indsatsen har været koncentreret om at gøre facaden pæn og om at få haven ryddet, planeret og tilsået med græs. Dette er nu næsten fuldført, udelukkende med frivillig arbejdskraft. I alt er der lagt ca. 700 timer i dette arbejde.

Fremtiden

I efteråret 2019 arbejdes der på en endelig plan for den fremtidige indretning og brug af Hofrådens Hus – bl.a. med input fra Hertugbyens Bevaringsforening. Med udgangspunkt i den vil de videre istandsættelses- og indretningsarbejder blive planlagt.